HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ: “HỢP TÁC THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ GIỮA VIỆT NAM, LÀO, CAMPUCHIA TRONG BỐI CẢNH KINH TẾ SỐ”

21/09/2023

Được sự cho phép của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, ngày 20/9/2023, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) chủ trì, phối hợp với Viện Khoa học Kinh tế và Xã hội quốc gia Lào (LASES) và Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia (RAC) tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề: Hợp tác thương mại, đầu tư giữa Việt Nam, Lào, Campuchia trong bối cảnh kinh tế số. Hội thảo là diễn đàn thường niên, tạo cơ hội cho các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia, học giả của ba nước cùng nhau thảo luận các vấn đề lý luận, thực tiễn, chia sẻ các kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm trong nước và quốc tế, góp phần đề ra các chính sách phát triển mỗi quốc gia phù hợp với bối cảnh kinh tế số.

 

 

Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Tham dự Hội thảo có: TS. Phan Chí Hiếu - Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; TS. Sonethanou Thammavong - Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch Viện Khoa học Kinh tế và Xã hội Quốc gia Lào; Viện sĩ Sok Touch - Chủ tịch Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia; PGS.TS. Dương Anh Đức - Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; PGS.TS. Nguyễn Đức Minh - Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Đại diện Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Vụ Hợp tác quốc tế Văn phòng Chính phủ, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của Thành phố Hồ Chí Minh; các nhà khoa học, các chuyên gia đến từ các nước Việt Nam, Lào, Campuchia, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh.

 

 

Lãnh đạo 3 cơ quan và đại biểu trình bày hội thảo

Đây là Hội thảo quốc tế thường niên về khoa học xã hội giữa ba nước, đã thảo luận nhiều về các vấn đề quan trọng, thiết thực, nhằm hiện thực hóa, mục tiêu kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia, góp phần xây dựng khu vực hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Những kết quả thu được đã góp phần khẳng định vị thế, đóng góp của khoa học xã hội đến sự phát triển của từng quốc gia nói riêng và khu vực nói chung. Trong thời gian qua, hợp tác thương mại đầu tư giữa Việt Nam, Lào, Campuchia đã đạt nhiều kết quả tích cực và cụ thể, đưa ba quốc gia trở thành những đối tác thương mại và đầu tư quan trọng của nhau. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, kỷ nguyên công nghệ số đã và đang tác động sâu rộng trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội, thương mại và đầu tư, mở ra những cơ hội tiềm năng mới, to lớn hơn trong mỗi quốc gia và hợp tác kinh tế giữa ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia.

 

TS. Phan Chí Hiếu phát biểu chào mừng hội thảo

Phát biểu chào mừng Hội thảo, TS. Phan Chí Hiếu - Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhiệt liệt chào mừng các đại biểu từ các cơ quan, đặc biệt là các nhà khoa học đến từ Việt Nam, Lào và Campuchia tham dự Hội thảo. Trong phát biểu chào mừng, TS. Phan Chí Hiếu cho rằng thương mại điện tử, thương mại số đã từng bước tăng trưởng mạnh và ngày càng quan trọng hơn trong hoạt động thương mại của mỗi nước và hoạt động thương mại giữa ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động hợp tác thương mại, đầu tư giữa ba quốc gia còn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, do đó các bên cần hợp tác chặt chẽ, chia sẻ kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm hay ở mỗi quốc gia để cùng nhau đề xuất các giải pháp chính sách phù hợp với bối cảnh của từng nước. Hội thảo “Hợp tác thương mại, đầu tư giữa Việt Nam, Lào, Campuchia trong bối cảnh kinh tế số” sẽ có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc.

Hội thảo được tổ chức thành 3 phiên, với 09 tham luận tập trung vào ba chủ đề chính: 1) Xu hướng phát triển kinh tế số và kinh nghiệm ứng dụng công nghệ số vào phát triển thương mại, đầu tư tại ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia; 2) Cơ hội và thách thức từ quá trình chuyển đổi số đến việc thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư giữa ba nước; 3) Các giải pháp thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư giữa Việt Nam, Lào, Campuchia trong nền kinh tế số.

 

Lãnh đạo các cơ quan chụp ảnh lưu niệm

Các tham luận và thảo luận tại Hội thảo chỉ ra xu hướng tất yếu của hợp tác thương mại, đầu tư thế giới và khu vực trược tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ kỹ thuật số. Kinh tế số đang trở thành đặc trưng và xu hướng phát triển kinh tế, công nghệ quan trọng nhất hiện nay. Kinh tế số đang được xem là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng nhất của các quốc gia trong những thập niên tới. Thúc đẩy kinh tế số được Chính phủ các nước coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao chất lượng tăng trưởng, đưa các quốc gia thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình và hướng tới mục tiêu trở thành nước công nghiệp phát triển. Xu hướng trên sẽ mở ra các cơ hội song cũng đồng thời đặt ra các thách thức trong quá trình phát triển, mở rộng hợp tác đầu tư, thương mại cho mỗi quốc gia trong đó có Việt Nam, Lào và Campuchia. Các báo cáo góp phần chỉ ra thực trạng hợp tác thương mại và đầu tư giữa 3 quốc gia trong bối cảnh kinh tế số hiện nay.

 

Các đại biểu Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tại Hội thảo

Trong phân tích hiện trạng, các báo cáo đã chỉ ra tiềm năng hợp tác thương mại và đầu tư giữa Việt Nam với Lào, Campuchia là rất lớn, song kết quả đạt được trong thời gian vừa qua còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của các bên. Để thúc đẩy phát triển kinh tế số trong thời gian tới, Việt Nam, Lào, Campuchia cần xây dựng và hoàn thiện môi trường thể chế, pháp lý đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập quốc tế trong điều kiện kinh tế số. Tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng cứng và hạ tầng mềm cho chuyển đổi số và phát triển nền kinh tế số quốc gia. Đồng thời, các nước cần hỗ trợ nâng cao năng lực và sức cạnh tranh của doanh nghiệp, không ngừng chú trọng bồi dưỡng, phổ biến, trang bị kiến thức cho đội ngũ doanh nhân đáp ứng yêu cầu của kinh tế số và xu thế của CMCN 4.0, cũng như thích ứng với hội nhập vào thị trường thế giới trong thời kỳ mới. Các nước cũng cần khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, công nghệ sản xuất, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và đội ngũ doanh nhân. Đặc biệt, Chính phủ cần tạo dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật số để các doanh nghiệp hòa nhập và nắm bắt được xu hướng, thế mạnh của kỷ nguyên kinh tế số.

 

Phiên họp cấp cao 3 cơ quan

Phát biểu bế mạc Hội thảo, TS. Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thay mặt Lãnh đạo 3 cơ quan công bố chủ đề của hội thảo quốc tế thường niên lần thứ 11 sẽ được tổ chức tại Lào, với chủ đề dự kiến “Hợp tác giữa Việt Nam, Lào, Campuchia trong bối cảnh chính trị thế giới mới”.

 

Lãnh đạo cơ quan ba nước trao cờ biểu tượng Hội thảo cho Chủ tịch Viện Khoa học Kinh tế và Xã hội quốc gia Lào - Đơn vị chủ trì tổ chức hội thảo năm 2024

Hội thảo khoa học thường niên lần thứ 10 về khoa học xã hội của ba nước Việt Nam-Campuchia-Lào đã thành công tốt đẹp, góp phần đưa ra các giải pháp hợp tác thương mại, đầu tư giữa Việt Nam, Lào, Campuchia trong bối cảnh kinh tế số cũng như củng cố quan hệ hợp tác khoa học giữa ba cơ quan hàng đầu về khoa học xã hội của Việt Nam, Campuchia, Lào.

Một số hình ảnh

 

Toàn cảnh Hội thảo

 

TS Phan Chí Hiếu, Chủ trì phiên họp cấp cao 3 cơ quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin cũ hơn
Các tin đã đưa ngày:
Liên kết Website