HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA “PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM”

06/01/2023

Ngày 05/01/2023, Viện KHXH vùng Nam Bộ kết hợp với Tạp chí Cộng sản và trường Đại học Tài chính – Marketing tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM”

 

Đoàn chủ tịch của Hội thảo

 

Toàn cảnh Hội thảo

 

Hội thảo được chủ trì bởi PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà – Phó tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, TS. Phùng Ngọc Bảo – Trưởng Cơ quan Thường trực Tạp chí Cộng sản tại miền Nam; PGS.TS Vũ Tuấn Hưng- Phó viện trưởng phụ trách Viện KHXH vùng Nam Bộ; PGS.TS Phạm Tiến Đạt – Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính-Marketing.

 

PGS Nguyễn Ngọc Hà - PTBT Tạp chí Cộng sản phát biểu

 

PGS.TS Vũ Tuấn Hưng phát biểu đề dẫn Hội thảo

 

Sau phát biểu khai mạc của PGS.TS Phạm Tiến Đạt- Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính-Marketing và đề dẫn của PGS.TS. Vũ Tuấn Hưng- Phó viện trưởng phụ trách Viện KHXH vùng Nam Bộ, nhiều tham luận của các nhà khoa học theo các chủ đề được trình bày tại Hội thảo, cụ thể như:“Phát triển bền vững vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và những khâu đột phá” do TS. Nguyễn Hữu Nguyên-Hội Quy hoạch phát triển đô thị TP.HCM trình bày;“Phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam: kết quả và những vấn đề đặt ra” do Ths. Nguyễn Cao Siêng– Tạp chí Cộng sản trình bày; “Tác động cuả chất lượng nguồn nhân lực đến thu hút đầu tư trực tiếp nuớc ngoài tại tỉnh Bình Dương” do PGS.TS Huỳnh Thị Thu Sương-Trường Đại học Tài chính-Marketing trình bày; “Vấn đề cơ sở hạ tầng trong phát triển bền vững vùng kinh tế trọng điểm phía Nam” do Ths. Nguyễn Thị Vân-Viện KHXH vùng Nam Bộ trình bày; “Giải pháp liên kết vùng thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam” do Ths. Bùi Duy Hoàng – Viện chiến lược, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày. Các nhà khoa học và đại biểu tham dự đóng góp ý kiến, phản biện và thảo luận đi vào trọng tâm chủ đề Hội thảo.

 

Ths. Nguyễn Thị Vân, nghiên cứu viên Viện KHXH vùng Nam Bộ trình bày tham luận

tại Hội thảo

 

TS. Trương Minh Huy Vũ, Phó viện truởng Viện Phát triển TP.HCM đóng góp ý kiến tại Hội thảo

 

Buổi Hội thảo đã diễn ra sôi nổi và thành công với nhiều đóng góp về mặt ý nghĩa thực tiễn và học thuật, từ đó đã gợi mở nhiều hàm ý chính sách cho các vấn đề trong phát triển bền vững cho Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Hội thảo khoa học quốc gia “PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM” không chỉ tư vấn chính sách từ khía cạnh khoa học cho vấn đề thực tiễn tại các địa phương trong Vùng mà còn gợi mở những định hướng và giải pháp cho vấn đề phát triển bền vững, liên kết Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam./.

 

Đại biểu tham dự Hội thảo

 

ThS. Phan Tuấn Anh

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Liên kết Website