..............................
Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2024
Chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2023
CHÀO MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM 21/6/1925 - 21/6/2023
Quyết định Vv công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2023 !
Quyết định Vv công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022
Hội đồng Thanh lý tài sản Viện Khoa học vùng Nam Bộ xin gửi thông báo về việc thanh lý tài sản đã hư hỏng, hết khấu hao vào không còn sử dụng được. Các tổ chức và cá nhân quan tâm đều có thể tham gia đấu giá. Nội dung thông báo nguyên văn được gửi file kèm theo.
Với mục đích tư vấn chính sách, tham mưu cho Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan Trung ương giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất an toàn và hiệu quả sau ngày 01/10/2021, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ tiến hành cuộc khảo sát thu thập ý kiến doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp để tìm hiểu những khó khăn thực tế trong quá trình tái khởi động, nhu cầu chưa được đáp ứng và kiến nghị của doanh nghiệp.
Căn cứ sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) trân trọng thông báo về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 tại Viện Hàn lâm, cụ thể như sau:
Các tin đã đưa ngày:
Liên kết Website