Lễ Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

14/01/2023

Sáng ngày 11/01/2023, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) long trọng tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều động và bổ nhiệm đồng chí Phan Chí Hiếu giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm. Buổi lễ vinh dự được đón tiếp đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

 

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ

 

Tham dự buổi lễ có: đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Ban chấp hành Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; đồng Nguyễn Duy Thăng, Thứ tưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư Pháp; đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp; đồng chí Mai Thị Thu Vân, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đồng chí Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng đại diện Lãnh đạo các Bộ, Ban ngành Trung ương; đại điện Văn phòng Trung ương Đảng; đại diện Ban Tổ chức Trung ương; Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Ban Tuyên giáo Trung ương;  Ban Nội chính Trung ương; Hội đồng Lý luận Trung ương; đại diện Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; Văn phòng Ban Cán sự Đảng Chính phủ; đại diện Lãnh đạo Vụ Công chức, viên chức, Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo các cơ quan, Chánh Văn phòng, cấp Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Tư Pháp; đại diện Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Về phía Viện Hàn lâm, đồng chí Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm; đồng chí Đặng Xuân Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; đồng chí Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm; nguyên Lãnh đạo Viện Hàn lâm; Lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc; Tổng biên tập và Phó Tổng biên tập các Tạp chí; Bí thư các đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên và các tổ chức chính trị, đoàn thể trong Viện Hàn lâm.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng đã công bố Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 7/1/2023 của Thủ trướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm ông Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

 

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái trao Quyết định bổ nhiệm

đồng chí Phan Chí Hiếu, tân Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 

Trong không khí trang trọng và ấm áp, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã trao Quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Phan Chí Hiếu, tân Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Thay mặt Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đã được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao trọng trách giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Viện Hàn lâm là một vinh dự lớn song cũng là trọng trách nặng nề và bày tỏ niềm tin sâu sắc, đồng chí Phan Chí Hiếu sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị lãnh đạo mới.

Theo Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, đồng chí Phan Chí Hiếu là cán bộ được đào tạo bài bản, có bản lĩnh chính trị và lập trường tư tưởng vững vàng, hiểu biết sâu rộng về pháp luật, có bề dày kinh nghiệm công tác, có năng lực trong tổ chức nghiên cứu khoa học, quản lý giáo dục và đào tạo, xây dựng và tư vấn chính sách.

Đồng chí Phan Chí Hiếu có năng lực, phẩm chất và thế mạnh phù hợp với các nhiệm vụ cơ bản của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Đó là nghiên cứu những vấn đề cơ bản về khoa học xã hội; cung cấp luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển đất nước.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh: Năm 2023 là năm kỷ niệm 70 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Trải qua 70 năm, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã có những bước phát triển gắn liền với vận mệnh của dân tộc, cùng trải qua những gian nan trong cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước cũng như hòa mình vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, thúc đẩy hội nhập quốc tế.

 

Tân Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, đồng chí Phan Chí Hiếu phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi lễ

 

Trong giai đoạn hiện nay, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi thì tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến rất phức tạp, khó lường; đất nước đứng trước nhiều vấn đề mới, có cả những thuận lợi, thời cơ đan xen những khó khăn, thách thức, Phó Thủ tướng nhấn mạnh sứ mệnh và trách nhiệm về mặt khoa học cho Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong thời gian tới:

Thứ nhất, cần tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn để cung cấp luận cứ khoa học cho các chủ trương, chính sách tạo nên thế và lực mới của đất nước trong tiến trình phát triển cũng như khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của Việt Nam trên trường quốc tế. Nghiên cứu cơ bản gắn liền với nghiên cứu ứng dụng, lý luận phải gắn với thực tiễn.

Thứ hai, tiếp tục luận giải những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, cung cấp luận cứ khoa học cho việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025.

Thứ ba, tham gia tổng kết thực tiễn và xây dựng cơ sở khoa học cho giai đoạn đổi mới tiếp theo; thực hiện tốt nhiệm vụ tư vấn chính sách và đào tạo nhân lực có trình độ cao về khoa học xã hội.

Với trách nhiệm quan trọng như vậy, đồng chí Chủ tịch Viện và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cần tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ cơ bản như sau sau:

Một là, nâng cao chất lượng đội ngũ các nhà nghiên cứu, tập trung nguồn lực bồi dưỡng các chuyên gia hàng đầu, những trụ cột cho khoa học xã hội nước nhà.

Hai là, đào tạo, bồi dưỡng phải đi vào thực chất, chú trọng đến cả tri thức khoa học, kỹ năng làm việc cũng như phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm.

Ba là, duy trì và phát huy môi trường dân chủ, công khai, minh bạch, đoàn kết.

Bốn là, tăng cường quan hệ hợp tác nghiên cứu với các Ban, Bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước đồng thời đẩy mạnh hội nhập quốc tế, khẳng định vị thế của Việt Nam.

Năm là, giới thiệu và quảng bá những giá trị văn hóa của dân tộc Việt Nam, những thành tựu phát triển của đất nước và con người Việt Nam.

Sáu là, chọn lọc và tiếp thu những thành tựu - tinh hoa của khoa học xã hội thế giới để phát triển hơn nữa nền khoa học xã hội nước nhà.

Đồng chí Lê Minh Khái tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Phan Chí Hiếu, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam sẽ có nhiều cống hiến hơn nữa cho sự phồn vinh của đất nước và sự phát triển của khoa học xã hội.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ chủ chốt, các nhà khoa học và toàn thể viên chức, người lao động của Viện đoàn kết, nhất trí để xây dựng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thực sự vững mạnh, hoàn thành sứ mệnh mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

 

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Tân Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Phan Chí Hiếu chụp ảnh

lưu niệm với Lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương và Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi lễ, tân Chủ tịch Viện Hàn lâm, đồng chí Phan Chí Hiếu trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới cho đồng chí.

Tân Chủ tịch Viện Hàn lâm Phan Chí Hiếu trân trọng tiếp thu đầy đủ, quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, tinh thần đoàn kết và trí tuệ của tập thể để nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Đồng chí Phan Chí Hiếu nguyện cống hiến hết sức mình, tận tâm, tận lực, tiếp tục học hỏi với tinh thần cầu thị, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới; kế thừa những thành quả, kinh nghiệm quý báu của các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm cùng tập thể Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng xây dựng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tân Chủ tịch Viện Hàn lâm mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính Phủ, Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp công tác của các ban, bộ, ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan; sự giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm. Đồng thời, đồng chí Phan Chí Hiếu mong muốn và đề nghị, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Viện Hàn lâm tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực thực thi nhiệm vụ, thống nhất nhận thức và hành động với quyết tâm cao nhất, đoàn kết chung tay xây dựng Viện Hàn lâm trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền khoa học nước nhà, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

 

Toàn cảnh buổi lễ

 

Nhân dịp này, tân Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã nhận được nhiều lời phát biểu tri ân và chúc mừng của đại diện Lãnh đạo và Đảng ủy Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Viện Hàn lâm và các ban, bộ, ngành, cơ quan, tổ chức ở Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và các đại biểu tham dự.

Đồng chí Phan Chí Hiếu sinh ngày 06/10/1969; Dân tộc Kinh; Quê quán xã Yên Mạc, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình; Học vị: Tiến sĩ Luật học. Trước khi bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, đồng chí Phan Chí Hiếu từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp, Giám đốc Học viện Tư pháp; Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội; Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Nguyễn Thu Trang

Tin gốc: https://vass.gov.vn/tin-hanh-chinh-to-chuc/Le-Cong-bo-Quyet-dinh-cua-Thu-tuong-Chinh-phu-bo-nhiem-Chu-tich-Vien-Han-lam-Khoa-hoc-xa-hoi-Viet-Nam-1273

 

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Liên kết Website