Tóm tắt: Các vai nghĩa trong cấu trúc câu nghi vấn tiếng Việt (so sách với tiếng Anh)
Nguồn: Số 12(136)/2009. Tr 55-63
Tác giả: Ngô Thị Cẩm Tú.
Tóm tắt: Tìm hiểu lý thuyết ẩn dụ ý niệm từ góc độ thần kinh học
Nguồn: Số 12(136)/2009. Tr 64-69.
Tác giả: Bạch Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Kiều Thu.
Tóm tắt: Tính giao thời - Nét đặc trưng của văn học giai đoạn1900-1930 trên tiến trình hiện đại hóa văn học Việt Nam
Nguồn: Số 12(136)/2009. Tr 44-54.
Tác giả: Huỳnh Thị Lan Phương, Nguyễn Văn Nở.
Tóm tắt: Sự kết thúc của “thời đại Đàng Trong” - Sự chấm dứt của một mô hình
Nguồn: Số 12(136)/2009. Tr 70-79.
Tác giả: Nguyễn Mạnh Dũng.
Tóm tắt: Khái niệm hàng hóa công cộng trong Kinh tế học công cộng của Joseph E. Stiglitz
Nguồn: Số 12(136)/2009. Tr 80-83.
Tác giả: Tạ Doãn Cường.
Tóm tắt: Tổng mục lục Tạp chí Khoa học Xã hội năm 2009
Nguồn: Số 12 (136)-2009. Tr. 84.
Tác giả: Phan Kim Thoa.
Tóm tắt: Kết quả cuộc khảo sát nhanh các doanh nghiệp về “tam giác liên kết”
Nguồn: Số 12(136)/2009. Tr 24-35.
Tác giả: Trần Đan Tâm.
Tóm tắt: Vốn xã hội và nghiên cứu vấn đề vốn xã hội ở Việt Nam
Nguồn: Số 12(136)/2009. Tr 36-43.
Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn.
Tóm tắt: Một số quan niệm đương đại về xã hội dân sự.
Nguồn: Số 12(136)/2009. Tr 13-23.
Tác giả: Trần Hữu Quang.
Tóm tắt: Tư tưởng của Phan Bội Châu về vấn đề nhân cách
Nguồn: Số 12(136)/2009. Tr 3-12.
Tác giả: Doãn Chính, Cao Xuân Long.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​