Tóm tắt: Chính sách công được hiểu là hoạt động thực tiễn của nhà nước và của các chủ thể khác của hệ thống chính trị để giải quyết các nhiệm vụ có ý nghĩa xã hội, cũng như các định hướng cơ bản của hoạt động đó. Thực hiện chính sách có thể được hiểu là quá trình nhất định, được quy định chặt chẽ của việc hình thành chính sách, thực thi các quy định của chính sách, của việc thể hiện các quy định đó trong hành vi của mọi người. Thực hiện chính sách là một giai đoạn quan trọng trong quá trình đưa chính sách vào cuộc sống hay nói cách khác là hiện thực hóa mục tiêu chính sách. Để thực thi chính sách công hiệu quả thì chúng ta không thể không tìm hiểu những chủ thể tham gia thực thi chính sách công, quy trình thực thi chính sách công và các yếu tố ảnh hưởng thực thi chính sách công. Bài viết cung cấp những cơ sở lý luận về thực thi chính sách công nhằm giúp bạn đọc khái lược được nội dung thực thi chính sách.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 12(292)2022
Tác giả: KIỀU QUỲNH ANH* - HỒ VIỆT HẠNH**
Tóm tắt: Cuối năm 2019, đầu năm 2020, Đồng bằng sông Cửu Long đối diện với những thách thức lớn và chưa có tiền lệ. Đó là hạn hán, xâm nhập mặn vào mùa khô 2019-2020 và đại dịch COVID-19. Hai sự kiện này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất và sinh kế của người dân. Dựa vào các tài liệu thứ cấp và kết quả khảo sát định tính đánh giá cuối kỳ của Dự án thích ứng với biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long ở hai tỉnh Bến Tre và Trà Vinh, bài viết phân tích thực trạng ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và đại dịch COVID-19 đến hoạt động kinh tế - xã hội và đời sống của người dân, trên cơ sở đó đưa ra một số khuyến nghị nhằm phát triển bền vững khu vực này.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 12(292)2022
Tác giả: BÙI QUANG BÌNH* - ĐỖ THỊ NGÂN**
Tóm tắt: Nói đến Jean Jacques Rousseau là nói đến một con người kiệt xuất, có tầm ảnh hưởng lớn trong lịch sử nhân loại. Tên tuổi và sự nghiệp của ông đi cùng năm tháng. Vượt không gian và thời gian, các tư tưởng tiến bộ của Rousseau đã ảnh hưởng không chỉ ở Pháp mà còn ở các nước, không chỉ ở thế kỷ XVIII mà còn ảnh hưởng đến tận ngày nay. Trong những tư tưởng đó, tư tưởng mang giá trị nhân văn sâu sắc và có ý nghĩa thiết thực nhất chính là tư tưởng chủ quyền nhân dân. Trên cơ sở các tài liệu thu thập được, cũng như sử dụng phương pháp phân tích và cách tiếp cận biện chứng duy vật, bài viết sẽ đem lại cách nhìn toàn diện hơn, sâu sắc hơn về nội dung tư tưởng chủ quyền nhân dân của Jean Jacques Rousseau và sự ảnh hưởng trong thời đại ngày nay.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 12(292)2022
Tác giả: NGUYỄN KHOA HUY*
Tóm tắt: Nguồn nhân lực luôn là tâm điểm của phát triển xã hội. Đứng trước đòi hỏi của công nghiệp hóa và hiện đại hóa, Việt Nam có những nỗ lực trong việc đi tìm triết lý mới và động lực mới cho việc nâng cao một cách căn bản chất lượng đào tạo kỹ sư. Với tư liệu có sẵn và kết hợp với các khảo sát định lượng và định tính, bài viết cung cấp thông tin về những tiến trình kinh tế - xã hội toàn cầu đã thúc đẩy và chế ước quá trình toàn cầu hóa giáo dục; đồng thời gợi ra những cơ hội mới và thách thức mới cần xử lý trong quá trình thích nghi, hội nhập tiến trình toàn cầu hóa giáo dục ở Việt Nam. Điển hình về chủ đề đổi mới đào tạo kỹ sư, Chương trình Đào tạo Kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) – một thử nghiệm khá thành công ở cấp độ hai nhà nước - là dấu hiệu tích cực ban đầu của mối quan hệ hợp tác và đối thoại đa dạng với hệ thống giáo dục và công nghệ thế giới trong bối cảnh toàn cầu hóa.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 12(292)2022
Tác giả: NGUYỄN QUANG VINH* - TRẦN ĐAN TÂM** - LÊ THỊ MỸ*** - ĐÀO QUANG BÌNH****
Tóm tắt: Nghiên cứu tìm hiểu tính tương thích của lý thuyết tương tạo từ xa (theory of transactional distance), một lý thuyết thường được dùng trong nghiên cứu và ứng dụng dạy học trực tuyến đồng bộ (synchronious) với bối cảnh Việt Nam. Kết quả khảo sát 1.137 sinh viên tại một trường đại học trên địa bàn TPHCM cho thấy mô hình lý thuyết tương tạo từ xa này được xác thực với 3 cấu phần và 10 yếu tố. Bên cạnh đó, kết quả khảo sát 118 giảng viên cùng trường cũng cho thấy một sự khác biệt đáng kể so với sinh viên trong cảm nhận về các yếu tố của lý thuyết tương tạo từ xa. Việc xác nhận mô hình lý thuyết tương tạo từ xa trong bối cảnh Việt Nam giúp các nhà giáo dục hiểu rõ hơn sự cần thiết phải xác định đúng phương thức dạy học trực tuyến trong quá trình nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vào giáo dục, cũng như quan tâm đến nhiều mặt về phương pháp sư phạm để phát huy hiệu quả của công cụ sử dụng.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 12(292)2022
Tác giả: NGUYỄN TẤN ĐẠI* - NGÔ THỊ THU TRANG**
Tóm tắt: Cộng đồng người Chăm di cư đến TPHCM, trường hợp người Chăm xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi có trình độ học vấn tương đối thấp so với mặt bằng dân trí nói chung và gặp khó khăn trong việc tìm việc công việc và các cơ hội hội nhập khác. Từ thực trạng này, bài viết phân tích nguyên nhân, trên cơ sở đó gợi mở những nghiên cứu tiếp theo về giải pháp chính sách đối với cộng đồng người Chăm di cư đến TPHCM.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 12(292)2022
Tác giả: TRƯƠNG QUANG ĐẠT
Tóm tắt: Hōnen là một trong số những đại sư Phật giáo có tư tưởng đột phá về ni giới và bình đẳng giới trong lịch sử Phật giáo Nhật Bản. Tư tưởng bình đẳng giới của Hōnen không chỉ ảnh hưởng lớn đến đời sống tâm linh tôn giáo của người Nhật, mà còn là cơ sở lý luận cho phong trào bình đẳng giới của Phật giáo; đồng thời góp phần nâng cao vị thế, vai trò của ni giới Phật giáo Nhật Bản trong sinh hoạt tu tập, thực hành nghi lễ, phát triển ni đoàn và dấn thân vào đời sống xã hội đương đại. Bằng lý thuyết Thông diễn học (Hermunuetic), bài viết phân tích, làm rõ tư tưởng, ảnh hưởng và những đóng góp của Hōnen đối với ni giới Phật giáo Nhật Bản trong phong trào bình đẳng giới.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 12(292)2022
Tác giả: TRƯƠNG PHAN CHÂU TÂM
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​