Tóm tắt: ĐỌC HIỂU VĂN BẢN XÃ HỘI HỌC BẰNG TIẾNG ANH
Nguồn:
Tác giả: PHẠM VĂN BÍCH
Tóm tắt: SỰ CHUYỂN BIẾN BƯỚC ĐẦU TỪ NGỮ VỰNG HÁN NÔM SANG NGỮ VỰNG QUỐC NGỮ (KHẢO SÁT QUA TÁC PHẨM PHÉP GIẢNG TÁM NGÀY CỦA ALECXANDRE DE RHODES)
Nguồn:
Tác giả: HUỲNH VĨNH PHÚC
Tóm tắt: TỪ HÁN VIỆT TRONG THƠ TRẦN TẾ XƯƠNG
Nguồn:
Tác giả: PHẠM TUẤN VŨ - NGUYỄN THỊ HƯƠNG LÀI
Tóm tắt: TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN TRONG ĐỜI SỐNG TINH THẦN CỦA NGƯỜI VIỆT Ở TIỀN GIANG
Nguồn:
Tác giả: LÊ THỊ SON
Tóm tắt: BIẾN ĐỔI XÃ HỘI TRONG TIẾN TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA TẠI QUẬN 2, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHÌN TỪ CÁC SỐ LIỆU THỐNG KÊ
Nguồn:
Tác giả: TRẦN ĐAN TÂM - NGUYỄN THỊ CÚC TRÂM
Tóm tắt: ĐÔ THỊ HÓA VÀ HỆ THỐNG KÊNH RẠCH: NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (Trường hợp kênh Tàu Hủ-Bến Nghé và Nhiêu Lộc-Thị Nghè, Thành phố Hồ Chí Minh)
Nguồn:
Tác giả: VÕ DAO CHI - TRẦN QUANG ĐẠO
Tóm tắt: HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA GIẢI TRÍ CỦA CƯ DÂN TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA (Trường hợp phường Cát Lái, quận 2, TPHCM)
Nguồn:
Tác giả: TRẦN ĐAN TÂM
Tóm tắt: KHAI MỞ ĐẤT NÔNG NGHIỆP Ở NÔNG THÔN ĐÔNG NAM BỘ THỜI KỲ 1975 - 2010 (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP XÃ LÁNG DÀI, HUYỆN ĐẤT ĐỎ, TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU)
Nguồn:
Tác giả: NGUYỄN CÔNG MẠNH
Tóm tắt: PHÂN TẦNG MỨC SỐNG GIỮA CÁC NHÓM DÂN CƯ TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA (Nghiên cứu trường hợp phường Cát Lái, quận 2, TPHCM)
Nguồn:
Tác giả: HÀ THÚC DŨNG - LÊ THỊ MỸ
Tóm tắt: ĐẶC ĐIỂM, GIÁ TRỊ VÀ HẠN CHẾ CỦA TRIẾT HỌC CHÍNH TRỊ MACHIAVELL
Nguồn:
Tác giả: VÕ CHÂU THỊNH
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​