Tóm tắt: TÌM HIỂU LỜI NÓI VÀ NGHI THỨC GIAO TIẾP CỦA NGƯỜI NAM BỘ QUA TIỂU THUYẾT CỦA HỒ BIỂU CHÁNH
Nguồn:
Tác giả: HUỲNH THỊ LAN PHƯƠNG - NGUYỄN VĂN NỞ
Tóm tắt: VĂN HÓA ĐỌC TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC (Trường hợp huyện Cần Đước, tỉnh Long An)
Nguồn:
Tác giả: NGUYỄN HOÀNG DUNG
Tóm tắt: CHUYỂN ĐỔI TÔN GIÁO CỦA CÁC DÂN TỘC KHMER, HOA VÀ CHĂM Ở TÂY NAM BỘ HIỆN NAY
Nguồn:
Tác giả: PHÚ VĂN HẲN
Tóm tắt: CUỘC NỔI DẬY PHÁ KHU TẬP TRUNG BÀ RÂU CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC RAGLAI VÙNG BÁC ÁI - NINH THUẬN THÁNG 2/1959
Nguồn:
Tác giả: NGUYỄN CÔNG MẠNH
Tóm tắt: BIẾN CHUYỂN TRONG SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI Ở MỘT XÃ VÙNG VEN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ NHỮNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỜI SỐNG CỦA CƯ DÂN ĐỊA PHƯƠNG
Nguồn:
Tác giả: TRỊNH THỊ LỆ HÀ
Tóm tắt: TÁC ĐỘNG CỦA LŨ LỤT ĐỐI VỚI TRỒNG TRỌT VÀĐÁNH BẮT-NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CỦA NGƯỜI DÂN TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Nguồn:
Tác giả: NGUYỄN NGỌC TOẠI
Tóm tắt: THỰC TRẠNG, XU HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Nguồn:
Tác giả: HỒ SƠN DIỆP
Tóm tắt: Quá trình công nghiệp hóa-hiện đại hóa và đô thị hóa, với sự phát triển của các khu công nghiệp và đô thị đã tạo nên những biến đổi sâu sắc trong xã hội nông thôn, trong đó có sự chuyển đổi về cơ cấu nghề nghiệp và giáo dục nghề nghiệp. Bài viết điểm lại những đặc trưng của quá trình này ở Việt Nam thông qua một số nghiên cứu từ năm 2000 đến nay.
Nguồn:
Tác giả: ĐÀO QUANG BÌNH
Tóm tắt: NGUYÊN TẮC TÍNH HỆ THỐNG TRONG PHƯƠNG PHÁP LUẬN NHẬN THỨC THỰC TIỄN
Nguồn:
Tác giả: NGUYỄN NGỌC KHÁ
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​