Tóm tắt: Ngôn ngữ phụ nữ trong chuyện phiếm
Nguồn: Số 12(88)/2005. Tr 58-61
Tác giả: Trần Thị Ngọc Lang.
Tóm tắt: Những tiếp xúc buổi đầu với Tolstoy của độc giả Việt Nam
Nguồn: Số 12(88)/2005. Tr 52-57.
Tác giả: Nguyễn Văn Kha.
Tóm tắt: Nghiên cứu Tây Nguyên ở Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ
Nguồn: Số 12(88)/2005. Tr 33-38.
Tác giả: Nguyễn Tuấn Triết.
Tóm tắt: Thành tựu 30 năm của Trung tâm Khảo cổ học Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ
Nguồn: Số 12(88)/2005. Tr 23-32.
Tác giả: Đào Linh Côn.
Tóm tắt: Thay đổi trong đời sống gia đình “người Tây Nguyên” hiện nay
Nguồn: Số 12(88)/2005. Tr 62-71.
Tác giả: Nguyễn Thị Hòa.
Tóm tắt: Nhận diện chủ nghĩa tự do mới
Nguồn: Số 12(88)/2005. Tr 72.
Tác giả: Tạ Doãn Cường.
Tóm tắt: Giáo dục nhân cách sáng tạo và phát triển bền vững.
Nguồn: Số 12(88)/2005. Tr 39-42.
Tác giả: Vũ Minh Tâm.
Tóm tắt: Hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học xã hội với các tỉnh Nam Bộ: Thách thức và triển vọng
Nguồn: Số 12(88)/2005. Tr 19-22.
Tác giả: Lê Thanh Sang.
Tóm tắt: Quản lý các ngành nghề dễ phát sinh tệ nạn xã hội – bài học từ Bình Thuận
Nguồn: Số 12(88)/2005. Tr 46-51.
Tác giả: Tần Xuân Bảo.
Tóm tắt: Vai trò của nguồn vốn ODA đối với nền kinh tế
Nguồn: Số 12(88)/2005. Tr 43-45.
Tác giả: Hoàng Thị Thu Huyền.
Tóm tắt: 30 năm Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ
Nguồn: Số 12(88)/2005. Tr 15-18
Tác giả: Bùi Thế Cường.
Tóm tắt: Định hướng lịch sử
Nguồn: Số 12(88)/2005. Tr 3-7.
Tác giả: Hà Thúc Minh.
Tóm tắt: Những yếu tố cơ bản tạo nên nền tảng văn hóa Hồ Chí Minh
Nguồn: Số 12(88)/2005. Tr 8-14.
Tác giả: Thái Hữu Tuấn.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​