Tóm tắt: Bích Lâm - Bước khởi đầu của sân khấu kịch cách mạng miền Nam
Nguồn: Số 12(124)/2008. Tr 37-43.
Tác giả: Ngô Quang Hiển.
Tóm tắt: Các loại hình nghệ thuật trình diễn truyền thống tại Thành phố Hồ Chí Minh với vấn đề “xã hội hóa”
Nguồn: Số 12(124)/2008. Tr 44-50.
Tác giả: Nguyễn Thị Phương Yến.
Tóm tắt: Khổ thơ trong ca dao
Nguồn: Số 12(124)/2008. Tr 29-36.
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà.
Tóm tắt: Văn học Thành phố Hồ Chí Minh nhìn từ phía tác giả
Nguồn: Số 12(124)/2008. Tr 22-28.
Tác giả: Nguyễn Kim Hoa.
Tóm tắt: Chức năng của Phật giáo đối với vấn đề văn hóa
Nguồn: Số 12(124)/2008. Tr 51-63.
Tác giả: Trần Hồng Liên.
Tóm tắt: Thử tìm hiểu mối quan hệ của Cát Tiên với Óc Eo-Phù Nam và Champa
Nguồn: Số 12(124)/2008. Tr 64-73.
Tác giả: Đào Linh Côn.
Tóm tắt: Xã hội học văn hóa
Nguồn: Số 12(124)/2008. Tr 74-76.
Tác giả: Lê Thị Mỹ.
Tóm tắt: Lên đồng - Hành trình của thần linh và thân phận.
Nguồn: Số 12(124)/2008. Tr 77-79.
Tác giả: Nguyễn Thị Nhung.
Tóm tắt: Quy hoạch vùng từ hướng tiếp cận môi trường xã hội
Nguồn: Số 12(124)/2008. Tr 8-21.
Tác giả: Lê Xuân Diệm.
Tóm tắt: Hồ Chí Minh nói về động lực của phát triển kinh tế
Nguồn: Số 12(124)/2008. Tr 3-7.
Tác giả: Lâm Bá Hòa.
Tóm tắt: Vốn xã hội và phát triển bền vững: các lý thuyết và khái niệm
Nguồn: Số 12 (124)/2008. Tr 74-87.
Tác giả: Shahjahan Hafez Bhuiyan và Hans_dieter Evers.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​