Tóm tắt: Về cách hiểu truyện đồng thoại ở Việt Nam
Nguồn: Số 11(135)/2009. Tr 52-59.
Tác giả: Lê Nhật Ký.
Tóm tắt: Việc học ngoại ngữ sớm ở trẻ em
Nguồn: Số 11(135)/2009. Tr 60-67.
Tác giả: Tô Đình Nghĩa.
Tóm tắt: Ban tài chính đặc biệt trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước
Nguồn: Số 11(135)/2009. Tr 68-74.
Tác giả: Cao Phương Thảo, Trần Văn Phương.
Tóm tắt: Tìm hiểu tính dung hợp linh hoạt, sáng tạo đạo lý truyền thống dân tộc của Phật giáo Hòa Hảo với các đề thuyết của giáo phái, tôn giáo khác
Nguồn: Số 11(135)/2009. Tr 75-78.
Tác giả: Võ Văn Thắng, Đỗ Anh Thư.
Tóm tắt: Giải pháp đổi mới hoạt động hải quan Việt Nam đáp ứng hội nhập kinh tế quốc tế.
Nguồn: Số 11(135)/2009. Tr 93-101.
Tác giả: Nguyễn Phạm Hải.
Tóm tắt: Dịch thuật văn bản khoa học (Trên cơ sở ngữ liệu các chuyên ngành hóa học, sinh học và y học)
Nguồn: Số 11(135)/2009. Tr 102-103.
Tác giả: Từ Thị Phi Điệp.
Tóm tắt: Dịch vụ xã hội ở nông thôn Việt Nam hiện nay - Thực trạng và giải pháp
Nguồn: Số 11(135)/2009. Tr 42-51.
Tác giả: Nguyễn Chí Dũng.
Tóm tắt: Ranh giới vùng ven đô của Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nguồn: Số 11(135)/2009. Tr 17-30.
Tác giả: Micheal Leaf.
Tóm tắt: Tổng quan các cách tiếp cận trong nghiên cứu về hành vi tìm kiếm sức khỏe.
Nguồn: Số 11(135)/2009. Tr 31-41.
Tác giả: Lê Thị Ngọc Hạnh.
Tóm tắt: Vấn đề nhân sinh quan trong triết học Phật giáo thời Trần
Nguồn: Số 11(135)/2009. Tr 3-10.
Tác giả: Đỗ Hương Giang.
Tóm tắt: Văn hóa và các lý thuyết phát triển
Nguồn: Số 11(135)/2009. Tr 11-16.
Tác giả: Lê Xuân Kiêu.
Tóm tắt: Từ các xã hội học môi trường đến xã hội học môi trường? Một so sánh giữa xã hội học môi trường của Mỹ và châu Âu
Nguồn: Số 11(135)/2009. Tr 79-92.
Tác giả: Arthur P.J. Mol.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​