Tóm tắt: Nghiên cứu nghệ thuật cải lương trong văn hóa Nam Bộ
Nguồn: Số 11+12(147+148)/2010. Tr 82-93.
Tác giả: Nguyễn Thị Trúc Bạch.
Tóm tắt: Từ lý thuyết song ngữ đến mục tiêu giáo dục song ngữ đối với các dân tộc thiểu số vùng Nam Bộ
Nguồn: Số 11+12(147+148)/2010. Tr 73-81.
Tác giả: Tô Đình Nghĩa.
Tóm tắt: Đặc trưng văn hóa của người M’Dhur
Nguồn: Số 11+12(147+148)/2010. Tr 116-125.
Tác giả: Nguyễn Thị Hòa.
Tóm tắt: Mẫu hệ của người Chăm ngày nay
Nguồn: Số 11+12(147+148)/2010. Tr 126-134.
Tác giả: Phú Văn Hẳn.
Tóm tắt: Quan hệ hôn nhân giữa các tộc người vùng Tây Nam Bộ
Nguồn: Số 11+12(147+148)/2010. Tr 109-115.
Tác giả: Võ Công Nguyện.
Tóm tắt: Viết lịch sử kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ ở Nam Bộ (Một phân tích qua các ấn phẩm xuất bản trong nước)
Nguồn: Số 11+12(147+148)/2010. Tr 94-108.
Tác giả: Trần Thị Nhung.
Tóm tắt: Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu
Nguồn: Số 11+12(147+148)/2010. Tr 41-54.
Tác giả: Lê Thanh Sang, Bùi Đức Kính.
Tóm tắt: Kinh nghiệm giảm nghèo của một cộng đồng nông thôn
Nguồn: Số 11+12(147+148)/2010. Tr 55-66.
Tác giả: Nguyễn Thị Nhung.
Tóm tắt: Sự chuyển đổi việc làm của cư dân Tây Nam Bộ trong 5 năm trở lại đây
Nguồn: Số 11+12(147+148)/2010. Tr 67-72.
Tác giả: Lê Thế Vững.
Tóm tắt: Biên giới và vấn đề phát triển bền vững - Trường hợp đường biên giới trên bộ Việt Nam-Campuchia
Nguồn: Số 11+12(147+148)/2010. Tr 27-40.
Tác giả: Quách Thị Thu Cúc.
Tóm tắt: Phát triển bền vững và nền tảng sinh thái
Nguồn: Số 11+12(147+148)/2010. Tr 11-26.
Tác giả: Bùi Đức Kính.
Tóm tắt: Viện Phát triển Bền vững vùng Nam Bộ tuổi 35.
Nguồn: Số 11+12(147+148)/2010. Tr 5-10.
Tác giả: Bùi Thế Cường.
Tóm tắt: Sử học từ tầng lớp dưới
Nguồn: Số 11+12(147+148)/2010. Tr 135-139.
Tác giả: Nguyễn Thu Vân.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​