Tóm tắt: Sau gần 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tỉnh Long An đã đạt được thành quả đáng ghi nhận trên nhiều lĩnh vực. Xét về khía cạnh văn hóa, đời sống của người dân nông thôn ngày càng có nhiều biến đổi, nhưng đáng chú ý là sự biến đổi văn hóa ứng xử. Để tìm hiểu sự biến đổi trong văn hóa ứng xử của người dân nông thôn ở Long An, bên cạnh nguồn tài liệu thứ cấp, chúng tôi đã tiến hành các phương pháp quan sát tham dự và phỏng vấn sâu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, quá trình biến đổi các giá trị văn hóa đã, đang diễn ra, đôi khi chỉ là sự manh nha hay những dấu hiệu ban đầu; và trên thực tế sự biến đổi văn hóa ứng xử đã tạo nên những yếu tố mới, ảnh hưởng không nhỏ đến lối sống của người dân nông thôn.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội số 11 năm 2019
Tác giả: TRƯƠNG ĐỨC THUẬN
Tóm tắt: Sự ra đời và phát triển của báo chí có ý nghĩa quan trọng trong đời sống văn hóa xã hội Nam Bộ vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Các hình thức quảng bá hàng hóa, sản phẩm trên báo chí giai đoạn này đã xác lập những vị thế mới cho độc giả - người tiêu dùng trong xã hội với sự phổ biến thông tin và khuyến khích tiêu dùng xã hội. Tác phẩm văn học với tư cách là sản phẩm văn hóa, cũng được quảng bá rộng rãi trên báo chí, mở ra cuộc giao lưu giữa tác giả và công chúng, góp phần không nhỏ vào sự phát triển của văn học thời kỳ này. Trên cơ sở sử liệu, bài viết đề cập đến các hình thức quảng bá tác phẩm văn học thông dụng trên báo chí quốc ngữ Nam Bộ giai đoạn này.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội số 11 năm 2019
Tác giả: NGUYỄN THỊ TRÚC BẠCH
Tóm tắt: Sử học mang hai chức năng chính là chức năng xã hội và chức năng tri thức. Vì sử học có liên quan mật thiết đến chính trị và nhà viết sử không thể thoát khỏi con người xã hội của mình nên hai chức năng này luôn luôn song hành trong một nghiên cứu lịch sử. Giai đoạn 1954 - 1975, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, sử học trở thành một “vũ khí” trên mặt trận tư tưởng, chức năng xã hội của sử học được đề cao. Trong bài viết này, chúng tôi sử dụng sử luận của sử gia miền Bắc về Quang Trung - Nguyễn Huệ và phong trào Tây Sơn để tìm hiểu chức năng xã hội của sử học trong giai đoạn này.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội số 11 năm 2019
Tác giả: VŨ THỊ THU THANH
Tóm tắt: Di tích đất đắp dạng tròn là nơi cư trú có phòng ngự của những cộng đồng cư dân tiền sử Nam Đông Dương sinh sống cách ngày nay khoảng 4.000 - 3.000 năm, được phát hiện trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Việt Nam) và Kampong Cham (Campuchia). Các nghiên cứu gần đây đã làm rõ nét hơn về không gian phân bố, loại hình, đặc điểm cư trú và niên đại của những “ngôi làng tròn” thời tiền sử ở vùng này. Bài viết giới thiệu một số kết quả khảo sát thực địa nhằm xác định lại các di tích đã được phát hiện bởi Louis Malleret vào năm 1959 và cập nhật các kết quả nghiên cứu mới trong năm 2019 liên quan đến phạm vi phân bố và niên đại của một số di tích đất đắp dạng tròn ở Bình Phước.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội số 11 năm 2019
Tác giả: NGUYỄN KHÁNH TRUNG KIÊN - PHẠM HỮU HIẾN
Tóm tắt: Bán hàng rong là hoạt động kinh tế phi chính thức, tồn tại ở hầu hết đô thị như một hoạt động xã hội gắn liền với bản sắc đô thị. TPHCM, một đô thị đông dân hàng đầu Việt Nam, hiện có số lượng người bán hàng rong rất lớn. Để đáp ứng nhu cầu này, góp phần giải quyết sinh kế cho người thu nhập thấp nhưng vẫn bảo đảm diện mạo đô thị, “mô hình thí điểm bán hàng rong” được chính quyền TPHCM đưa vào áp dụng trên một số tuyến phố. Bài viết phân tích, đánh giá hoạt động thí điểm của mô hình này tại đường Nguyễn Văn Chiêm và công viên Bách Tùng Diệp (TPHCM) dựa trên 3 tiêu chí: kinh tế, xã hội và môi trường, qua đó góp phần làm rõ mức độ phù hợp của mô hình trong đời sống đô thị của Thành phố hiện nay.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội số 11 năm 2019
Tác giả: NGUYỄN NGỌC DIỄM
Tóm tắt: Kinh tế của người Chăm ở Ninh Thuận và Bình Thuận chủ yếu dựa vào nông nghiệp, trong đó trồng lúa nước đóng vai trò chủ đạo. Trước đổi mới, sản xuất nông nghiệp của người Chăm mang tính tự túc, tự cấp; sang thời kỳ kinh tế thị trường, sự vận dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất đã làm chuyển đổi phương thức sản xuất trong nông nghiệp, sản phẩm nông nghiệp của người Chăm trở thành hàng hóa, là nhân tố quyết định nâng cao đời sống cộng đồng người Chăm ở vùng Ninh Thuận và Bình Thuận.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội số 11 năm 2019
Tác giả: LÝ HOÀNG NAM
Tóm tắt: Bài viết tìm hiểu thực trạng đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bất động sản trong những năm gần đây tại TPHCM, đồng thời phân tích nguyên nhân của những mặt tích cực và hạn chế dưới góc độ thực tiễn và pháp lý. Trên cơ sở đó, bài viết đưa ra các đề xuất trong việc áp dụng qui định pháp luật nhằm thúc đẩy việc thu hút và phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào TPHCM trong lĩnh vực bất động sản thời gian tới.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội số 11 năm 2019
Tác giả: NGÔ HOÀNG OANH
Tóm tắt: Bài viết tìm hiểu một cách khái quát công việc của những nhà cung cấp độc lập, cụ thể là những tài xế Grabbike, trong nền kinh tế chia sẻ. Thông qua những cuộc phỏng vấn sâu được thực hiện tại TPHCM, bài viết chỉ ra vai trò của Grab trong việc tạo ra nhiều việc làm mới và cải thiện tình trạng thất nghiệp. Tuy nhiên, kết quả cuộc khảo sát cũng cho thấy các tài xế Grabbike có thể đối mặt nhiều rủi ro trong quá trình làm việc. Vì vậy, bài viết đề xuất cơ quan chức năng cần có thể chế pháp lý sớm xác định tính chính thức trong hoạt động nghề nghiệp của tài xế Grabbike; đồng thời để họ được đảm bảo các quyền lợi và có trách nhiệm hơn trong hoạt động dịch vụ vận tải.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội số 11 năm 2019
Tác giả: ĐỖ LÝ HOÀI TÂN
Tóm tắt: Cải cách nhằm nâng cao dân trí là một trong những điểm nổi bật trong phong trào Duy Tân đầu thế kỷ XX. Cùng với các chí sĩ yêu nước đương thời, Phan Châu Trinh đã phát động phong trào Duy Tân về giáo dục. Từ việc phân tích những quan điểm về vai trò, mục đích, sứ mệnh, nội dung, nhiệm vụ đổi mới cũng như cách thức tổ chức giáo dục và phương pháp giáo dục của Phan Châu Trinh, bài viết liên hệ với sự nghiệp đổi mới giáo dục ở Việt Nam hiện nay.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội số 11 năm 2019
Tác giả: TRẦN MAI ƯỚC
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​