Tóm tắt: Bình Nguyên Lộc và những truyện ngắn trong giai đoạn 1945-1954
Nguồn: Số 11(159)/2011. Tr 25-30.
Tác giả: Vũ Văn Ngọc.
Tóm tắt: Những kiến nghị về chính sách ngôn ngữ và giáo dục song ngữ cho các dân tộc thiểu số vùng Nam Bộ
Nguồn: Số 11(159)/2011. Tr 31-37.
Tác giả: Tô Đình Nghĩa.
Tóm tắt: Sự hình thành hệ thống từ vựng mới và sự thụ lập tính hiện đại trong văn hóa Nam Bộ đầu thế kỷ XX
Nguồn: Số 11(159)/2011. Tr 38-45.
Tác giả: Huỳnh Vĩnh Phúc.
Tóm tắt: Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa – Một chặng đường nghiên cứu khoa học
Nguồn: Số 11(159)/2011. Tr 68-71.
Tác giả: Hà Thanh Vân.
Tóm tắt: Nông cụ canh tác hoa màu ở Vĩnh Long thế kỷ XX
Nguồn: Số 11(159)/2011. Tr 46-50.
Tác giả: Nguyễn Thu Vân.
Tóm tắt: Tập quán trong sinh đẻ của người Chăm (qua nghiên cứu ở tỉnh Tây Ninh)
Nguồn: Số 11(159)/2011. Tr 51-57.
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Nguyệt.
Tóm tắt: Đổi mới nội dung và phương pháp nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Lịch sử.
Nguồn: Số 11(159)/2011. Tr 64-67.
Tác giả: Trần Thị Nhung.
Tóm tắt: Trung tâm Nghiên cứu Khảo cổ: Nghiên cứu khoa học và đào tạo nhân lực 2006-2011
Nguồn: Số 11(159)/2011. Tr 58-63.
Tác giả: Bùi Chí Hoàng.
Tóm tắt: Tìm tòi những hướng nghiên cứu mới đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đối với khoa học xã hội ở Nam Bộ.
Nguồn: Số 11(159)/2011. Tr 1-7.
Tác giả: Bùi Thế Cường.
Tóm tắt: Phát triển công nghệ xanh tại Việt Nam
Nguồn: Số 11(159)/2011. Tr 14-24.
Tác giả: Bùi Đức Kính.
Tóm tắt: Trung tâm Nghiên cứu Môi trường: Nghiên cứu khoa học và đào tạo nhân lực từ ngày thành lập.
Nguồn: Số 11(159)/2011. Tr 72-74.
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Diễm.
Tóm tắt: Tính nhân bản trong triết học Phật giáo thời Trần và vai trò của nó đối với văn hóa-xã hội thời Trần
Nguồn: Số 11(159)/2011. Tr 8-13.
Tác giả: Đỗ Hương Giang.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​