Tóm tắt: MỘT VÀI NGUYÊN TẮC DỊCH THUẬT VĂN BẢN THƯ TÍN THƯƠNG MẠI (ANH - VIỆT, VIỆT - ANH)
Nguồn:
Tác giả: NGUYỄN THÀNH LÂN
Tóm tắt: NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHUNG GIỮA ĐÀN ĐÁ ĐÔNG NAM BỘ VỚI ĐÀN ĐÁ NAM TÂY NGUYÊN VÀ NAM TRUNG BỘ
Nguồn:
Tác giả: LÊ HOÀNG PHONG
Tóm tắt: PHƯƠNG THỨC KỂ VÀ TẢ TRONG TIỂU THUYẾT NAM BỘ CUỐI THẾ KỶ XIX - ĐẦU THẾ KỶ XX
Nguồn:
Tác giả: PHAN MẠNH HÙNG
Tóm tắt: ĐẢNG LẬP HIẾN ĐÔNG DƯƠNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG Ở NAM KỲ (1923 - 1939)
Nguồn:
Tác giả: MAI THỊ MỸ VỊ
Tóm tắt: DI TÍCH TIỀN SỬ MUỘN Ở AN GIANG ĐẶC TRƯNG VÀ NIÊN ĐẠI
Nguồn:
Tác giả: NGUYỄN QUỐC MẠNH
Tóm tắt: CÁC LOẠI NÔNG CỤ TRUYỀN THỐNG TRONG CANH TÁC NÔNG NGHIỆP Ở TỈNH VĨNH LONG THẾ KỶ XX
Nguồn:
Tác giả: NGUYỄN THU VÂN
Tóm tắt: KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Nguồn:
Tác giả: ĐỖ VĂN THẮNG
Tóm tắt: PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BÌNH DƯƠNG TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP
Nguồn: Tạp chí KHoa học xã hội số 11 năm 2015
Tác giả: PHAN TUẤN ANH
Tóm tắt: PHƯƠNG PHÁP QUAN SÁT ĐỊNH TÍNH: LOẠI BỎ SAI LẦM VÀ THỰC HÀNH MÔ TẢ SÂU
Nguồn:
Tác giả: NGUYỄN TRUNG KIÊN
Tóm tắt: TƯ TƯỞNG NGUYỄN AN NINH VỀ ĐẢNG CHÍNH TRỊ VÀ MẶT TRẬN NHÂN DÂN TRONG CUỘC CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội số 11 năm 2015
Tác giả: PHAN THỊ THÙY TRÂM
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​