Tóm tắt: BỘ PHIM LA SINH MÔN TỪ GÓC NHÌN GIẢI KIẾN TẠO
Nguồn:
Tác giả: ĐÀO LÊ NA
Tóm tắt: TƯƠNG ĐỒNG VÀ DỊ BIỆT TRONG NỘI DUNG CÁC BẢN TRUYỆN TỐNG TRÂN CÚC HOA
Nguồn:
Tác giả: LÊ THỊ HUYỀN
Tóm tắt: DI TÍCH ĐẤT ĐẮP DẠNG TRÒN: GIÁ TRỊ VĂN HÓA-LỊCH SỬ VÀ GIẢI PHÁP BẢO TỒN
Nguồn:
Tác giả: BÙI CHÍ HOÀNG - NGUYỄN KHÁNH TRUNG KIÊN
Tóm tắt: GIỚI THIỆU VĂN BẢN VỀ NHỮNG NGÀY ĐẦU KHÁNG PHÁP TẠI NAM BỘ TRONG NĂM TỰ ĐỨC THỨ 12 (1859)
Nguồn:
Tác giả: HUỲNH VĨNH PHÚC
Tóm tắt: SINH KẾ CỦA CÁC TỘC NGƯỜI THIỂU SỐ VÀ VẤN ĐỀ BẢO TỒN CÁC VƯỜN QUỐC GIA
Nguồn:
Tác giả: NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT
Tóm tắt: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM KHI HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC KINH TẾ CHIẾN LƯỢC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG CÓ HIỆU LỰC
Nguồn:
Tác giả: PHẠM XUÂN THU
Tóm tắt: LÝ THUYẾT “TRÌNH DIỄN GIỚI”: MỘT SỐ TIẾP CẬN BAN ĐẦU TRONG NGHIÊN CỨU
Nguồn:
Tác giả: PHÙ KHẢI HÙNG
Tóm tắt: TIẾP CẬN HỆ THỐNG TƯ PHÁP CỦA CÁC NHÓM XÃ HỘI DỄ BỊ TỔN THƯƠNG VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Nguồn:
Tác giả: NGUYỄN THỊ MINH CHÂU
Tóm tắt: QUAN HỆ GIỮA CON NGƯỜI VÀ TỰ NHIÊNTRONG TRIẾT HỌC TRUNG QUỐC CỔ ĐẠI VÀ TRIẾT HỌC HY LẠP CỔ ĐẠI
Nguồn:
Tác giả: NGUYỄN VĂN CHIỀU - ĐOÀN THU NGUYỆT
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​