Tóm tắt: Phật giáo và nghệ thuật điện ảnh Việt Nam
Nguồn: Số 11(99)/2006. Tr 56-61.
Tác giả: Lê Thanh Bình.
Tóm tắt: Từ trường hợp hình thành thanh điệu của tiếng Mạ suy nghĩ về xu hướng hình thành thanh điệu ở khu vực ngôn ngữ Nam Tây Nguyên
Nguồn: Số 11(99)/2006. Tr 62-65.
Tác giả: Nguyễn Văn Huệ.
Tóm tắt: Giai đoạn chuyển tiếp từ Phù Nam đến Chân Lạp
Nguồn: Số 11(99)/2006. Tr 66-76.
Tác giả: Võ Sĩ Khải.
Tóm tắt: Cộng đồng người Chăm Hồi giáo ở Nam Bộ trong quan hệ giới và phát triển
Nguồn: Số 11(99)/2006. Tr 88-89.
Tác giả: Vũ Ngọc.
Tóm tắt: Hành vi tình dục và nhận thức về sức khỏe sinh sản của thanh niên dưới tác động của các yếu tố kinh tế, xã hội, và văn hóa (Nghiên cứu tại phường 6, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh và tại xã Khánh Hậu, Long An)
Nguồn: Số 11(99)/2006. Tr 36-48.
Tác giả: Nguyễn Thị Ngân Hoa.
Tóm tắt: Điều kiện lao động nâng cao thông qua những quy tắc trách nhiệm xã hội công nghiệp: Những nhìn nhận giúp cho Việt Nam từ hai nước Đông Nam Á
Nguồn: Số 11(99)/2006. Tr 21-35.
Tác giả: Tran Ngoc Angie.
Tóm tắt: Đô thị hóa và sự thay đổi đời sống của người dân (Nghiên cứu xã Lộc Hòa, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định)
Nguồn: Số 11(99)/2006. Tr 49-55.
Tác giả: Nguyễn Thị Vân.
Tóm tắt: Hệ vấn đề bản thể luận phương tây – một cái nhìn khái quát
Nguồn: Số 11(99)/2006. Tr 14-20.
Tác giả: Nguyễn Chí Hiếu.
Tóm tắt: Đôi nét về đường lối đối ngoại, hội nhập của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới 1986-2005
Nguồn: Số 11(99)/2006. Tr 3-7.
Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn.
Tóm tắt: Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về vai trò, động lực của nhu cầu, lợi ích trong sự phát triển xã hội
Nguồn: Số 11(99)/2006. Tr 8-13.
Tác giả: Đặng Quang Định.
Tóm tắt: Công nghiệp hóa, phân tầng xã hội và đo lường di động xã hội liên thế hệ
Nguồn: Số 11(99)/2006. Tr 77-82.
Tác giả: Đỗ Thiên Kính.
Tóm tắt: Hiệp hội các trung tâm nghiên cứu APEC (ASCC) và Hội nghị của ASCC tại Việt Nam năm 2006
Nguồn: Số 11(99)/2006. Tr 83-87.
Tác giả: Hà Thanh Vân.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​