Tóm tắt: Giá trị văn hóa trong sự nghiệp sáng tác của Ngô Tất Tố
Nguồn: Số 11+12(111+112)/2007. Tr 49-56.
Tác giả: Trần Thị Phương Lan.
Tóm tắt: Giải thuyết âm vị học của Cao Xuân Hạo về cách tiếp hợp – Nhìn từ các đặc trưng âm học của vần tiếng Việt (trên cơ sở phân tích thực nghiệm bằng computer)
Nguồn: Số 11+12(111+112)/2007. Tr 33-40.
Tác giả: Nguyễn Văn Lợi.
Tóm tắt: Nguyễn Mộng Tuân trong bối cảnh văn hóa văn học thế kỷ XV
Nguồn: Số 11+12(111+112)/2007. Tr 41-48.
Tác giả: Nguyễn Hữu Sơn.
Tóm tắt: Tiếp biến văn hóa-văn học – Một cách nhìn về thể loại trong văn học Việt Nam cổ đại
Nguồn: Số 11+12(111+112)/2007. Tr 57-61.
Tác giả: Trần Anh Tuấn.
Tóm tắt: Sự xuất hiện của Đàng Trong thời chúa Nguyễn
Nguồn: Số 11+12(111+112)/2007. Tr 75-80.
Tác giả: Đỗ Quỳnh Nga.
Tóm tắt: Xây dựng mô hình nhà nước thế tục trong môi trường đa dạng hóa tôn giáo: cái bất biến và cái khả biến – Trường hợp Việt Nam
Nguồn: Số 11+12(111+112)/2007. Tr 62-74.
Tác giả: Đỗ Quang Hưng.
Tóm tắt: Đồng tiền chung ASEAN – khả năng và hiện thực
Nguồn: Số 11+12(111+112)/2007. Tr 6-14.
Tác giả: Ngô Minh Oanh, Ngô Minh Hải.
Tóm tắt: Cách tiếp cận phân tích quy mô đô thị và đặc điểm phân bố dân số đô thị Việt Nam
Nguồn: Số 11+12(111+112)/2007. Tr 15-24.
Tác giả: Lê Thanh Sang.
Tóm tắt: Tìm hiểu quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở huyện Tịnh Biên – An Giang trong thời kì đổi mới 1986-2006
Nguồn: Số 11+12(111+112)/2007. Tr 25-32.
Tác giả: Nguyễn Công Mạnh.
Tóm tắt: Suy nghĩ về cách mạng tháng Mười và con đường của chúng ta
Nguồn: Số 11+12(111+112)/2007. Tr 3-5.
Tác giả: Nguyễn Văn Thức.
Tóm tắt: Bảo toàn ngôn ngữ trong nguy cơ bị diệt vong và chính sách ngôn ngữ của Việt Nam
Nguồn: Số 11+12(111+112)/2007. Tr 81-89.
Tác giả: Lee Seung-Jae.
Tóm tắt: Những ưu tiên trong phát triển quan hệ kinh tế giữa Nga với các nước ASEAN trong những thập niên đầu thế kỷ XXI
Nguồn: Số 11+12(111+112)/2007. Tr 90-102.
Tác giả: Kheiphes Boris Aronovich.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​