Tóm tắt: Một số vấn đề cơ bản về ngôn ngữ học ở Nam bộ
Nguồn: Số 11(123)/2008. Tr 80-86.
Tác giả: Nguyễn Kiên Trường.
Tóm tắt: Du ký viết về Sài Gòn-Gia Định nửa đầu thế kỷ XX từ điểm nhìn những năm đầu thế kỷ XXI
Nguồn: Số 11(123)/2008. Tr 39-49.
Tác giả: Nguyễn Hữu Sơn.
Tóm tắt: Ngữ nghĩa của vị từ trạng thái chỉ thể trạng (So sánh tiếng Việt với tiếng Anh)
Nguồn: Số 11(123)/2008. Tr 50-62.
Tác giả: Trần Thị Minh Phượng.
Tóm tắt: Khảo cổ học vùng Đông Nam Bộ - Phát hiện, nghiên cứu, nhận thức
Nguồn: Số 11(123)/2008. Tr 63-69.
Tác giả: Bùi Chí Hoàng.
Tóm tắt: Nghệ thuật kiến trúc Nhật Bản
Nguồn: Số 11(123)/2008. Tr 87-89.
Tác giả: Đặng Ngọc Kính.
Tóm tắt: Nghiên cứu văn hóa dân gian - Phương pháp, lịch sử, xã hội
Nguồn: Số 11(123)/2008. Tr 90-91.
Tác giả: Nguyễn Thị Trúc Bạch.
Tóm tắt: Nhận thức văn hóa Việt Nam
Nguồn: Số 11(123)/2008. Tr 94.
Tác giả: Phan Kim Thoa.
Tóm tắt: Ý tưởng mới từ các kinh tế gia tiền bối
Nguồn: Số 11(123)/2008. Tr 92-93.
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Châu.
Tóm tắt: Người cao tuổi với chiến lược sử dụng mạng lưới xã hội hiện nay
Nguồn: Số 11(123)/2008. Tr 33-38.
Tác giả: Phan Kim Dung.
Tóm tắt: Xu hướng biến đổi khuôn mẫu lựa chọn bạn đời ở Việt Nam
Nguồn: Số 11(123)/2008. Tr 14-32.
Tác giả: Nguyễn Hữu Minh.
Tóm tắt: Thế giới nội tâm và thế giới bên ngoài
Nguồn: Số 11(123)/2008. Tr 3-13.
Tác giả: Hà Thúc Minh.
Tóm tắt: Tổ chức tôn giáo và phúc lợi xã hội: Những vấn đề then chốt ở nước Mỹ
Nguồn: Số 11(123)/2008. Tr 70-79.
Tác giả: Eric G. Andersen.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​