Tóm tắt: Đặc điểm phương ngữ Nam Bộ trong ca dao-dân ca
Nguồn: Số 10(134)/2009. Tr 53-57.
Tác giả: Trần Thị Ngọc Lang.
Tóm tắt: Mối quan hệ giữa truyền thuyết dân gian và một số lễ hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Nguồn: Số 10(134)/2009. Tr 58-64.
Tác giả: Đỗ Thị Hồng Hạnh.
Tóm tắt: Nghệ thuật tự sự của “ông vua phóng sự Vũ Trọng Phụng”
Nguồn: Số 10(134)/2009. Tr 48-52.
Tác giả: Nguyễn Hoài Thanh.
Tóm tắt: Quá trình phát triển đô thị Huế: Những giải pháp quy hoạch và phát triển của yếu tố đô thị hóa vùng ven
Nguồn: Số 10(134)/2009. Tr 65-70.
Tác giả: Đỗ Bang.
Tóm tắt: Du lịch Phú Thọ - Lời giải cho bài toán marketing địa phương
Nguồn: Số 10(134)/2009. Tr 71-78.
Tác giả: Hoàng Thị Thu Huyền.
Tóm tắt: Cổ sử các quốc gia Ấn Độ hóa ở Viễn Đông.
Nguồn: Số 10(134)/2009. Tr 79-80.
Tác giả: Đặng Ngọc Kính.
Tóm tắt: Con người và văn hóa Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập
Nguồn: Số 10(134)/2009. Bìa 4.
Tác giả: Phan Kim Thoa.
Tóm tắt: Di dân và bảo trợ xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ sang kinh tế thị trường
Nguồn: Số 10(134)/2009. Tr 81-82.
Tác giả: Nguyễn Đặng Minh Thảo.
Tóm tắt: Tổng tập Nghìn năm văn hiến Thăng Long
Nguồn: Số 10(134)/2009. Tr 83-84.
Tác giả: Phan Kim Thoa.
Tóm tắt: Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động doanh nghiệp nông thôn Việt Nam: Tiếp cận định lượng và gợi ý chính sách phát triển
Nguồn: Số 10(134)/2009. Tr 30-37.
Tác giả: Nguyễn Trọng Hoài, Nguyễn Phương Anh.
Tóm tắt: Chuyển biến của các loại hình lò nung gốm sứ ở Bình Dương
Nguồn: Số 10(134)/2009. Tr 38-47.
Tác giả: Nguyễn Thị Hoài Hương.
Tóm tắt: Phân tích lợi thế so sánh vùng - Cơ sở lý thuyết và cách tiếp cận mới
Nguồn: Số 10(134)/2009. Tr 14-29.
Tác giả: Bùi Việt Cường, Lê Đức Thuận.
Tóm tắt: Mấy suy nghĩ về quá trình thực hiện đường lối đổi mới về chính sách tôn giáo và những vấn đề đặt ra
Nguồn: Số 10(134)/2009. Tr 3-13.
Tác giả: Đỗ Quang Hưng.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​