Tóm tắt: Phong trào đấu tranh cho nữ quyền của phụ nữ Anh, Mỹ và sự ra đời của một lớp từ mới trong ngôn ngữ
Nguồn: Số 10(146)/2010. Tr 42-46.
Tác giả: Đặng Đức Hoàng, Châu Quốc Kỷ.
Tóm tắt: Phương tiện dùng để khen, chê và thang độ khen, chê trong văn hóa Việt
Nguồn: Số 10(146)/2010. Tr. 47-52.
Tác giả: Đỗ Thị Bình.
Tóm tắt: Đạo Tin Lành ở Việt Nam: Nguồn gốc, những đặc điểm thần học và đời sống tôn giáo
Nguồn: Số 10(146)/2010. Tr 53-70.
Tác giả: Đỗ Quang Hưng.
Tóm tắt: Vai trò của trí thức trong công an nhân dân
Nguồn: Số 10(146)/2010. Tr 87-90.
Tác giả: Nguyễn Tốt.
Tóm tắt: Kế hoạch hóa ngôn ngữ – ngôn ngữ học xã hội vĩ mô
Nguồn: Số 10(146)/2010. Tr 91-92.
Tác giả: Hồ Xuân Mai.
Tóm tắt: Các hành vi tìm kiếm sự chữa trị bệnh của người dân nông thôn vùng Tây Nam Bộ
Nguồn: Số 10(146)/2010. Tr 26-41.
Tác giả: Nguyễn Thị Ngân Hoa.
Tóm tắt: Phỏng vấn định tính và cách tiếp cận xã hội học tìm hiểu của Max Weber
Nguồn: Số 10(146)/2010. Tr 9-25.
Tác giả: Nguyễn Đức Truyến.
Tóm tắt: Nhân vật thời kỳ đầu nghìn năm Thăng Long - Ni sư Diệu Nhân và bài kệ về giá trị nhân sinh
Nguồn: Số 10(146)/2010. Tr 1-8.
Tác giả: Hà Thúc Minh.
Tóm tắt: Sự hình thành, phát triển và một số vấn đề cơ bản trong nghiên cứu văn hóa đại chúng ở Trung Quốc
Nguồn: Số 10(146)/2010. Tr 71-86.
Tác giả: Lưu Hồng Sơn.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​