Tóm tắt: Phát triển thành phố thông minh đang trở thành một xu hướng được quan tâm và hướng tới trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Đây được coi là bệ phóng quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trong tương lai. Tùy vào bối cảnh cũng như chiến lược phát triển khác nhau mà mỗi thành phố thường lựa chọn một cách riêng để phát triển thành phố thông minh. Hiện nay đã có nhiều thành phố phát triển thành công mô hình thành phố thông minh. Bài viết nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng thành phố thông minh của một số nước, qua đó thảo luận nhằm đưa ra những nhận thức rõ hơn về việc phát triển thành phố thông minh theo hướng bền vững ở TP. Hồ Chí Minh.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 10(302)2023
Tác giả: VŨ TUẤN HƯNG - NGUYỄN DANH NAM - UÔNG THỊ NGỌC LAN
Tóm tắt: Trong lịch sử tư tưởng Việt Nam, Nguyễn Bỉnh Khiêm nổi lên như một hiện tượng đặc biệt của thế kỷ XVI. Toàn bộ tư tưởng của ông, trong đó nổi bật là những vấn đề triết học về thế giới và nhân sinh kết liền thành một thể thống nhất, hoàn chỉnh, chứa đựng nhiều yếu tố và phương pháp tư duy tích cực của một nhà triết học, nhà văn hóa lớn. Do đó, nghiên cứu những nội dung cơ bản của triết học Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng như làm rõ giá trị lịch sử của nó đối với tiến trình phát triển tư tưởng Việt Nam có ý nghĩa quan trọng trong thời đại hiện nay.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 10(302)2023
Tác giả: NGUYỄN THỊ TƯỜNG DUY
Tóm tắt: PEPI là Bộ chỉ số để đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường của các tỉnh, tạo động lực cho các địa phương tiếp tục phát huy tối đa các nguồn lực để ngày càng nâng cao chất lượng môi trường sống. Quá trình thực hiện Bộ chỉ số trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2021, 2022 đã khẳng định những nỗ lực to lớn của tỉnh trong việc xây dựng các mục tiêu, nội dung và giải pháp bảo vệ môi trường ở địa phương, và các kết quả đạt được cũng như các vấn đề còn tồn tại. Đồng thời, các phát hiện từ thực tiễn tỉnh Phú Yên cũng đã chỉ ra một số hạn chế trong nội dung, đo lường, phương pháp tính toán, và thời gian thực hiện các chỉ số cần thay đổi, bổ sung, điều chỉnh để nâng cao chất lượng và hiệu quả của Bộ chỉ số.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 10(302)2023
Tác giả: LÊ THANH SANG - HUỲNH HUY VIỆT - NGUYỄN ĐẶNG MINH THẢO
Tóm tắt: Từ nguồn tài liệu thứ cấp và dữ liệu khảo sát bài viết phân tích tình hình sử dụng các dịch vụ trung gian thanh toán hiện nay của khách hàng cá nhân tại TPHCM, trên cơ sở đó khuyến nghị giải pháp để hoạt động dịch vụ trung gian thanh toán tại TPHCM đạt hiệu quả cao.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 10(302)2023
Tác giả: NGUYỄN THỊ VÂN
Tóm tắt: Bài viết trình bày những kết quả khảo sát về đặc điểm nội dung, nghệ thuật của tạp văn được đăng tải trên An Hà báo (1917-1934?) - một tờ báo ái quốc viết bằng chữ quốc ngữ đầu tiên trên vùng đất Tây Nam Bộ nói chung và Cần Thơ nói riêng.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 10(302)2023
Tác giả: VÕ THANH DŨ
Tóm tắt: Dựa trên số liệu khảo sát định lượng và định tính với người dân ở miền Tây Nghệ An, bài viết phân tích vai trò của vốn xã hội với việc làm của người dân ở đây trên hai khía cạnh chính là tìm việc làm và hỗ trợ trong việc sản xuất kinh doanh. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng quá trình chuyển đổi, mở rộng việc làm, sản xuất kinh doanh diễn ra dựa trên vốn xã hội của những người nông dân với nhau cụ thể là mạng lưới xã hội, quan hệ có đi có lại và lòng tin. Những sự trợ giúp trực tiếp này chủ yếu đến từ vốn xã hội co cụm vào trong (vốn xã hội trong nhóm/mạng lưới họ hàng, láng giềng, bạn bè) mà ít hoặc thậm chí không có sự hiện diện của vốn xã hội vươn ra ngoài. Trong khi đó, ở khía cạnh tìm việc làm thì vai trò của vốn xã hội vươn ra ngoài, bao gồm cả vốn xã hội trực tuyến là khá rõ nét. Đặc biệt, vốn xã hội đồng tộc đóng vai trò quan trọng và chi phối hoạt động hỗ trợ người dân trong việc làm và trong việc sản xuất kinh doanh.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 10(302)2023
Tác giả: LÊ THỊ ĐAN DUNG
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​