Tóm tắt: Một vài khác biệt ngôn ngữ trong văn bản thư tín thương mại tiếng Anh của người Nhật và Mỹ
Nguồn: Số 10(158)/2011. Tr 36-47.
Tác giả: Nguyễn Thành Lân.
Tóm tắt: Quan niệm nghệ thuật và “triết lý sáng tác” của Edgar Allan Poe
Nguồn: Số 10(158)/2011. Tr 26-35.
Tác giả: Hoàng Kim Oanh.
Tóm tắt: Khảo sát hệ thống di tích khảo cổ học huyện Cần Giờ (thành phố Hồ Chí Minh) phục vụ quy hoạch và phát triển vùng đô thị biển
Nguồn: Số 10(158)/2011. Tr 48-52.
Tác giả: Nguyễn Thị Hậu. .
Tóm tắt: Vai trò của làng Minh Hương Chợ Lớn đối với sự hình thành và phát triển của thành phố Sài Gòn (thế kỷ XVII-XIX)
Nguồn: Số 10(158)/2011. Tr 53-65.
Tác giả: Trịnh Thị Lệ Hà.
Tóm tắt: Phác họa chân dung một thế hệ
Nguồn: Số 10(158)/2011. Tr 72.
Tác giả: Nguyễn Văn Thức.
Tóm tắt: Bảo hiểm nông nghiệp ở Việt Nam: thực trạng và những vấn đề đặt ra
Nguồn: Số 10(158)/2011. Tr 6-11.
Tác giả: Nguyễn Thị Vân.
Tóm tắt: Nghèo ở nông thôn Quảng Ngãi: từ dữ liệu về sử dụng đất đai, tư liệu sản xuất và công cụ sản xuất
Nguồn: Số 10(158)/2011. Tr 12-17.
Tác giả: Tạ Doãn Cường.
Tóm tắt: Nhận thức về tình dục an toàn của sinh viên Đại học Đồng Tháp
Nguồn: Số 10(158)/2011. Tr 18-25.
Tác giả: Trần Kim Ngọc.
Tóm tắt: Tiền đề lý luận dẫn đến sự hình thành tư tưởng chính trị của Platon
Nguồn: Số 10 (158)/2011. Tr 1-5.
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thủy.
Tóm tắt: Sự hình thành triết học Marx: từ di sản Hegel đến chủ nghĩa Marx ban đầu
Nguồn: Số 10(158)/2011. Tr 66-71.
Tác giả: Đinh Hồng Phúc.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​