Tóm tắt: “KHÔNG GIAN” TRONG DU KÝ CỦA MỘT SỐ NHÀ VĂN NỮ ĐƯƠNG ĐẠI VIỆT NAM
Nguồn:
Tác giả: TRẦN LÊ HOA TRANH
Tóm tắt: VĂN HỌC QUỐC NGỮ LATINH Ở NAM BỘ CUỐI THẾ KỶ XIX - ĐẦU THẾ KỶ XX DƯỚI GÓC NHÌN GIAO LƯU VÀ TIẾP BIẾN VỚI VĂN HỌC PHUƠNG TÂY
Nguồn:
Tác giả: VŨ VĂN NGỌC
Tóm tắt: DI TÍCH ĐẤT ĐẮP DẠNG TRÒN Ở TỈNH BÌNH PHƯỚC: QUÁ TRÌNH PHÁT HIỆN VÀ NHỮNG NHẬN THỨC MỚI
Nguồn:
Tác giả: BÙI CHÍ HOÀNG - NGUYỄN KHÁNH TRUNG KIÊN
Tóm tắt: HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG HẢI TẶC TRÊN BIỂN NAM BỘ CỦA NHÀ NGUYỄN TRONG NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX
Nguồn:
Tác giả: NGUYỄN ĐỨC DŨNG - PHẠM THỊ CHUYỀN
Tóm tắt: NHẬN THỨC VỀ HÔN NHÂN, TÌNH DỤC VÀ SINH SẢN CỦA NGƯỜI CÔNG GIÁO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY
Nguồn:
Tác giả: TRẦN NGUYỄN TƯỜNG OANH
Tóm tắt: PHONG TRÀO XÃ HỘI Ở NAM BỘ ĐẦU THẾ KỶ XX LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU
Nguồn:
Tác giả: MAI THỊ MỸ VỊ
Tóm tắt: KINH TẾ TRANG TRẠI TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
Nguồn:
Tác giả: TẠ DOÃN CƯỜNG
Tóm tắt: LIÊN KẾT VÙNG GIỮA TÂY NAM BỘ VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: NHU CẦU, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
Nguồn:
Tác giả: PHAN TUẤN ANH
Tóm tắt: NHỮNG ĐẶC TRƯNG TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CÁC CỘNG ĐỒNG XÃ ẤP ĐÔNG NAM BỘ TỪ GIỮA THẾ KỶ XX ĐẾN NAY
Nguồn:
Tác giả: TRẦN THỊ NHUNG
Tóm tắt: TIẾP CẬN DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TẠI TRẠM TẾ CỦA NGƯỜI DÂN NÔNG THÔN VÙNG VEN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Nguồn:
Tác giả: LÊ THỊ HOÀNG LIỄU
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​