Tóm tắt: Quan niệm về thơ như là nghệ thuật ngôn từ
Nguồn: Số 10(98)/2006. Tr 41-44.
Tác giả: Trần Thanh Đạm.
Tóm tắt: Sử dụng chữ viết của người Chăm hiện nay
Nguồn: Số 10(98)/2006. Tr 45-49.
Tác giả: Phú Văn Hẳn.
Tóm tắt: Sức mạnh ngôn từ của một cuốn nhật ký
Nguồn: Số 10(98)/2006. Tr 32-40.
Tác giả: Bùi Khánh Thế.
Tóm tắt: Cấp thôn ở Nam Bộ thế kỷ XVII-XVIII-XIX (một cái nhìn tổng quan)
Nguồn: Số 10(98)/2006. Tr 50-57.
Tác giả: Nguyễn Quang Ngọc.
Tóm tắt: Một số nét về sự hình thành các tụ điểm cư dân ở Nam Bộ thế kỷ XVII, XVIII và đầu thế kỷ XIX
Nguồn: Số 10(98)/2006. Tr 58-66.
Tác giả: Nguyễn Đức Nhuệ.
Tóm tắt: Nâng cao năng lực công nghệ thông tin cho cán bộ chủ chốt cấp phường xã tại Thành phố Hồ Chí Minh
Nguồn: Số 10(98)/2006. Tr 20-24.
Tác giả: Nguyễn Xuân Tế, Nguyễn Văn Y.
Tóm tắt: Hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA ở Việt Nam
Nguồn: Số 10(98)/2006. Tr 25-31.
Tác giả: Hoàng Thị Thu Huyền.
Tóm tắt: Vài suy nghĩ về khuynh hướng và những giả định trong các loại hình nghiên cứu xã hội
Nguồn: Số 10(98)/2006. Tr 16-19.
Tác giả: Nguyễn Xuân Nghĩa.
Tóm tắt: Giáo dục, nâng cao nhận thức về cội nguồn và lịch sử phát triển vùng đất Nam bộ Việt Nam
Nguồn: Số 10(98)/2006. Tr 3-8.
Tác giả: Phan Xuân Biên.
Tóm tắt: Tư tưởng nhân nghĩa của Hồ Chí Minh với việc giáo dục, rèn luyện nhân cách thanh niên hiện nay
Nguồn: Số 10(98)/2006. Tr 9-15.
Tác giả: Hà Trọng Thà.
Tóm tắt: Một lịch sử ngắn về quan niệm phát triển
Nguồn: Số 10(98)/2006. Tr 67-79.
Tác giả: Bùi Thế Cường, Đỗ Minh Khuê.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​