Tóm tắt: Các mô hình lý thuyết về hiệu quả quảng cáo
Nguồn: Số 9(133)/2009. Tr 69-75.
Tác giả: Bùi Diễm Hạnh.
Tóm tắt: Cái tôi trữ tình trong thơ chống Mỹ
Nguồn: Số 9(133)/2009. Tr 45-54.
Tác giả: Nguyễn Bá Long.
Tóm tắt: Thế Lữ và năm hình mẫu truyện trinh thám Edgar Poe
Nguồn: Số 9(133)/2009. Tr 55-68.
Tác giả: Hoàng Kim Oanh.
Tóm tắt: Môi trường và kiến thức bản địa liên quan phương thức kiếm sống của người Hre ở Kontum.
Nguồn: Số 9(133)/2009. Tr 76-83.
Tác giả: Trương Văn Món.
Tóm tắt: Tìm hiểu về đường lối “ngoại giao cân bằng” của Metternich trong quan hệ quốc tế châu Âu nửa đầu thế kỷ XIX
Nguồn: Số 9(133)/2009. Tr 84-93.
Tác giả: Lục Minh Tuấn.
Tóm tắt: Đàn đá tiền sử Lộc Ninh
Nguồn: Số 9(133)/2009. Tr 107.
Tác giả: Lê Hoàng Phong.
Tóm tắt: Toàn cầu hóa và những mặt trái
Nguồn: Số 9(133)/2009. Tr 105-106.
Tác giả: Nguyễn Thị Vân.
Tóm tắt: Biến đổi khí hậu và sự quan tâm của người dân Đồng bằng sông Cửu Long
Nguồn: Số 9(133)/2009. Tr 36-44.
Tác giả: Lê Thanh Sang.
Tóm tắt: Sự can thiệp của nhà nước vào thị trường chứng khoán – Từ lý luận đến thực tiễn ở Việt Nam
Nguồn: Số 9(133)/2009. Tr 20-35.
Tác giả: Bùi Văn Thạch.
Tóm tắt: Sự phát triển của học thuyết Ngũ hành từ nguyên thủy đến hết đời Hán
Nguồn: Số 9(133)/2009. Tr 3-12.
Tác giả: Đoàn Ngọc Minh.
Tóm tắt: Sự tổng hợp uyển chuyển trong tư tưởng triết học Phật giáo thời Trần
Nguồn: Số 9(133)/2009. Tr 13-19.
Tác giả: Đỗ Hương Giang.
Tóm tắt: Lịch sử qua lời kể: ưu điểm, hạn chế và một số phê phán
Nguồn: Số 9(133)/2009. Tr 94-104.
Tác giả: Vũ Thị Thu Thanh.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​