Tóm tắt: “Bây-Mầy”, “Chị-Chế”, Anh-Hia” trong xưng hô của người miền Tây Nam Bộ
Nguồn: Số 9(145)/2010. Tr 30-36.
Tác giả: Hồ Xuân Mai.
Tóm tắt: Bàn thêm về sự kỳ diệu của ngôn ngữ thơ
Nguồn: Số 9(145)/2010. Tr 25-29.
Tác giả: Lê Xuân.
Tóm tắt: Motif cái tục trong truyện Trạng dân gian Việt Nam
Nguồn: Số 9(145)/2010. Tr 37-41.
Tác giả: Nguyễn Ngọc Chiến.
Tóm tắt: Văn hóa sinh thái sông biển và du lịch Đồng bằng sông Cửu Long
Nguồn: Số 9(145)/2010. Tr 42-46.
Tác giả: Huỳnh Quốc Thắng.
Tóm tắt: Vai trò của Nguyễn Văn Tường đối với vùng đất Cam Lộ và trong quá trình xây dựng thành Tân Sở (1856-1885)
Nguồn: Số 9(145)/2010. Tr 47-58.
Tác giả: Đỗ Bang.
Tóm tắt: Doanh nhân và văn hóa kinh doanh
Nguồn: Số 9(145)/2010. Tr 82-83.
Tác giả: Phạm Thị Thu Hà.
Tóm tắt: Viết một báo cáo tóm tắt chính sách
Nguồn: Số 9(145)/2010. Tr 75-81.
Tác giả: Vũ Thị Thu Thanh.
Tóm tắt: Lý thuyết đặt cơ sở trên dữ kiện thực địa: Trình bày và so sánh với một số tiếp cận định tính khác
Nguồn: Số 9(145)/2010. Tr 9-19.
Tác giả: Nguyễn Xuân Nghĩa.
Tóm tắt: Một số vấn đề lý luận về nguồn lực con người
Nguồn: Số 9(145)/2010. Tr 20-24.
Tác giả: Trịnh Xuân Sơn.
Tóm tắt: Vấn đề con người trong triết học Trung Quốc cổ đại
Nguồn: Số 9(145)/2010. Tr 1-8.
Tác giả: Trịnh Thị Kim Chi.
Tóm tắt: Quyền lực từ bên dưới có thể thay đổi thế giới được không?
Nguồn: Số 9(145)/2010. Tr 59-74.
Tác giả: Frances Fox Piven.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​