Tóm tắt: Cảm thức lưu lạc là một nét đặc trưng của văn hóa Nam Bộ trên một không gian sông nước. Ngày nay, khi mà tình trạng ô nhiễm môi trường, nguy cơ sinh thái ảnh hưởng đến toàn cầu một cách mạnh mẽ, cảm thức ấy cũng nhuốm màu sắc của thời đại khủng hoảng sinh thái. Bài viết của chúng tôi muốn từ tư tưởng cốt lõi đó để “đọc” truyện ngắn, tiểu thuyết Nguyễn Ngọc Tư. Từ góc nhìn này, nhà văn đã đặt ra một cách trực diện những vấn đề môi trường và số phận của con người trong thời đại khủng hoảng môi sinh. Đồng thời tác giả cũng đề xuất cách lắng nghe tiếng nói từ tự nhiên để tìm cho ra câu trả lời cho những khủng hoảng của con người thời hiện đại và đề xuất một thái độ sống gần gũi tự nhiên để được chia sẻ và thanh thản.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội số 9 năm 2018
Tác giả: Trần Thị Ánh Nguyệt
Tóm tắt: Là người lập thuyết, đồng thời là đại biểu số một của lý thuyết tiếp nhận trường phái Konstanz, Hans Robert Jauss đã có nhiều cống hiến cho lý luận văn học Đức nói riêng và lý luận văn học hiện đại thế giới thế kỷ XX nói chung. Trong thời kỳ đầu, Jauss tập trung nghiên cứu và chỉ ra sự biến đổi liên tục trong cách hiểu và giải thích của người đọc về tác phẩm theo quá trình lịch sử và tác động xã hội, từ đó đề xuất cách viết lịch sử văn học mới dựa vào lịch sử tiếp nhận của người đọc. Trong thời kỳ thứ hai, Jauss quan tâm đến việc tìm hiểu tính lịch sử của kinh nghiệm thẩm mỹ và quan hệ giữa ba yếu tố: sản xuất - tiếp nhận - giao lưu, đề xuất mô hình nghiên cứu giao lưu văn học, xem lịch sử văn học là quá trình giao lưu.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội số 9 năm 2018
Tác giả: Lưu Hồng Sơn
Tóm tắt: Tín ngưỡng thờ Nguyễn Trung Trực là một trong những tín ngưỡng thờ anh hùng dân tộc đang phổ biến hiện nay ở Long An, Kiên Giang và nhiều tỉnh khác ở Nam Bộ. Trong bài viết này, tác giả nhìn lại cuộc đời và những chiến công tiêu biểu của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, để từ đó làm rõ thêm quá trình hình thành và phát triển của tín ngưỡng thờ Nguyễn Trung Trực, góp phần lý giải vì sao Nguyễn Trung Trực lại trở thành người anh hùng bất tử và một vị thần trong lòng người dân Long An và khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là tỉnh Kiên Giang.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội số 9 năm 2018
Tác giả: Trương Quang Đạt - Nguyễn Ngọc Trường Xuân
Tóm tắt: Sử dụng nguồn dữ liệu thứ cấp cùng với những quan sát từ thực tiễn đô thị hóa ở tỉnh Bình Dương, bài viết đi sâu phân tích, so sánh tiến trình đô thị hóa ở Bình Dương thông qua các chỉ báo về mức độ đô thị hóa; sự dịch chuyển cơ cấu kinh tế, lao động và thu nhập của cư dân Bình Dương, đặc biệt trong những năm gần đây. Trên cơ sở đó gợi mở mô hình phát triển bền vững đô thị ở tỉnh Bình Dương, đó là mô hình phát triển đô thị kết hợp hài hòa giữa Đô thị nén - Chùm đô thị và Đô thị vệ tinh.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội số 9 năm 2018
Tác giả: Nguyễn Quang Giải
Tóm tắt: Trong vài năm qua, dưới chính sách khuyến khích của chính phủ, nhiều chương trình, chính sách, quỹ hỗ trợ đã được xây dựng nhằm thúc đẩy phong trào khởi nghiệp trong nước. Tuy nhiên, hoạt động khởi nghiệp vẫn đang có nhiều hạn chế cần được tháo gỡ. Vì vậy, bài viết đưa ra một số kinh nghiệm hoạt động khởi nghiệp tại Hàn Quốc và Singapore như những gợi ý nhằm cải thiện hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam: phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động khởi nghiệp để có chính sách nhất quán và đồng bộ từ chính phủ đến các cấp chính quyền; kiến tạo tinh thần quốc gia khởi nghiệp; kết nối người khởi nghiệp với nguồn vốn đầu tư.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội số 9 năm 2018
Tác giả: Lê Diễm Thu
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​