Tóm tắt: 40 NĂM NGHIÊN CỨU TIẾNG VIỆT NAM BỘ
Nguồn:
Tác giả: TRẦN THỊ NGỌC LANG
Tóm tắt: BỐN MƯƠI NĂM HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU HÁN - NÔM CỦA VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VÙNG NAM BỘ
Nguồn:
Tác giả: HUỲNH VĨNH PHÚC
Tóm tắt: CƯ DÂN VÀ VĂN HÓA CÁC TỘC NGƯỜI THIỂU SỐ Ở MIỀN NÚI ĐÔNG NAM BỘ - NAM TÂY NGUYÊN
Nguồn:
Tác giả: Võ Công Nguyện
Tóm tắt: LÝ THUYẾT VÙNG VĂN HÓA, TRUNG TÂM - NGOẠI VI VÀ VÙNG VĂN HÓA TIỀN SỬ ĐÔNG NAM BỘ
Nguồn:
Tác giả: ĐẶNG NGỌC KÍNH
Tóm tắt: NGHĨ VỀ VIỆC NGHIÊN CỨU VĂN HỌC Ở SÀI GÒN - NAM BỘ
Nguồn:
Tác giả: NGUYỄN THỊ THANH XUÂN
Tóm tắt: NHỮNG ĐIỀU KIỆN HÌNH THÀNH ĐẶC ĐIỂM TÍNH CÁCH ỨNG XỬ CỦA NGƯỜI NÔNG DÂN CHÂU THỔ SÔNG CỬU LONG (PHÂN TÍCH QUA MỘT SỐ TÁC GIẢ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC KỂ TỪ ĐẦU THẾ KỶ XX TỚI NAY)
Nguồn:
Tác giả: NGUYỄN NGHỊ
Tóm tắt: QUAN NIỆM VỀ TIỂU THUYẾT CỦA CÁC NHÀ VĂN NAM BỘ CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶ XX
Nguồn:
Tác giả: VÕ VĂN NHƠN
Tóm tắt: TỪ CỔ, TỪ LỊCH SỬ, TỪ ĐỊA PHƯƠNG TRONG ĐỊA DANH NAM BỘ
Nguồn:
Tác giả: LÊ TRUNG HOA
Tóm tắt: TỪ NHỮNG ẤN PHẨM KHẢO CỔ HỌC VỀ VÙNG ĐẤT NAM BỘ TRONG 40 NĂM QUA (1975 - 2015)
Nguồn:
Tác giả: LÊ XUÂN DIỆM
Tóm tắt: 40 NĂM NGHIÊN CỨU DÂN TỘC KHMER NAM BỘ Ở VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VÙNG NAM BỘ
Nguồn:
Tác giả: PHAN AN
Tóm tắt: LÝ THUYẾT TRONG NGHIÊN CỨU DÂN TỘC HỌC: NHỮNG HỒI TƯỞNG VÀ CẢM NGHĨ
Nguồn:
Tác giả: PHAN NGỌC CHIẾN
Tóm tắt: NHẬN DIỆN CÁC XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI TRONG ĐỜI SỐNG TÍN NGƯỠNG CỦA NGƯỜI HOA Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY
Nguồn:
Tác giả: TRẦN HỒNG LIÊN
Tóm tắt: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TRUYỀN THÔNG THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI CÁC CỘNG ĐỒNG VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (Nghiên cứu tại xã Hiệp Thạnh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh và xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau)
Nguồn:
Tác giả: NGUYỄN THỊ THỊNH
Tóm tắt: 40 NĂM VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VÙNG NAM BỘ VỚI VẤN ĐỀ RUỘNG ĐẤT
Nguồn:
Tác giả: NGUYỄN VĂN TRƯỜNG
Tóm tắt: NẾP SỐNG ĐÔ THỊ Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GÓC NHÌN CỦA NGƯỜI TRONG CUỘC
Nguồn:
Tác giả: TRẦN THỊ KIM XUYẾN - PHẠM THỊ THÙY TRANG
Tóm tắt: NGHIÊN CỨU PHÂN TẦNG XÃ HỘI Ở NAM BỘ (Nhìn từ đóng góp của Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ)
Nguồn:
Tác giả: BÙI THẾ CƯỜNG
Tóm tắt: NHỚ MÃI 10 THÀNH TỰU KHOA HỌC PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI VỚI ĐƯỜNG LỐI CHÍNH SÁCH VỀ VÙNG NAM BỘ
Nguồn:
Tác giả: NGUYỄN CÔNG BÌNH
Tóm tắt: TÁC ĐỘNG CỦA TÍCH TỤ RUỘNG ĐẤT ĐẾN HIỆU QUẢ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ ĐỜI SỐNG KINH TẾ XÃ HỘI Ở NÔNG THÔN TÂY NAM BỘ
Nguồn:
Tác giả: HOÀNG THỊ THU HUYỀN
Tóm tắt: TRẢI NGHIỆM VÀ TẦM NHÌN
Nguồn:
Tác giả: MẠC ĐƯỜNG
Tóm tắt: XÃ HỘI HỌC ĐÔ THỊ: KIÊN TRÌ MỔ XẺ NHỮNG CHỦ ĐỀ HÓC BÚA
Nguồn:
Tác giả: NGUYỄN QUANG VINH
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​