Tóm tắt: ĐẤT CỔ NGŨ HÀNH SƠN TRONG TIẾN TRÌNH PHẬT GIÁO QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG
Nguồn:
Tác giả: LÊ XUÂN THÔNG
Tóm tắt: GIỚI THIỆU CÁC TƯ LIỆU VĂN BẢN HÀNH CHÍNH TRIỀU NGUYỄN LIÊN QUAN ĐẾN NAM BỘ
Nguồn:
Tác giả: HUỲNH VĨNH PHÚC
Tóm tắt: TÌM HIỂU CHÍNH SÁCH RUỘNG ĐẤT CỦA NHÀ NGUYỄN Ở NAM BỘ NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX QUA SÁCH ĐẠI NAM THỰC LỤC
Nguồn:
Tác giả: PHẠM NGỌC HƯỜNG
Tóm tắt: TRUYỀN THÔNG VÀ THÔNG TIN VỀ THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở VÙNG VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA
Nguồn:
Tác giả: NGUYỄN NGỌC DIỄM
Tóm tắt: GIẢI THÍCH HIẾN PHÁP VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
Nguồn:
Tác giả: NGUYỄN THỊ HẢI VÂN
Tóm tắt: BIẾN ĐỔI CẤU TRÚC QUYỀN LỰC GIỚI TRONG GIA ĐÌNH VIỆT NAM THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA - HIỆN ĐẠI HÓA
Nguồn:
Tác giả: LÊ THỊ THỤC
Tóm tắt: HƯƠNG ƯỚC TRONG QUẢN LÝ XÃ HỘI NÔNG THÔN HIỆN NAY
Nguồn:
Tác giả: BÙI XUÂN ĐÍNH
Tóm tắt: MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC SỬ DỤNG BẢO HIỂM Y TẾ CỦA NGƯỜI DÂN NÔNG THÔN
Nguồn:
Tác giả: NGUYỄN THỊ CÚC TRÂM
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​