Tóm tắt: Lịch sử trong nghệ thuật: Hoàng hậu Nam Phương trong Ngọn nến hoàng cung
Nguồn: Số 9(85)/ 2005. Tr 54-60.
Tác giả: Trần Trọng Đăng Đàn.
Tóm tắt: Đổi mới nghệ thuật xử lý thời gian trong tiểu thuyết Việt Nam sau 1975
Nguồn: Số 9(85)/ 2005. Tr 61-66.
Tác giả: Trần Thị Mai Nhân.
Tóm tắt: Văn hóa Phật giáo trong đời sống cư dân Lào
Nguồn: Số 9(85)/ 2005. Tr 72-75.
Tác giả: Nguyễn Văn Thoàn.
Tóm tắt: Phong trào công nhân ở các nước tư bản phát triển hiện nay – đặc điểm và những nhân tố tác động chủ yếu
Nguồn: Số 9(85)/ 2005. Tr 67-71.
Tác giả: Thái Hữu Tuấn.
Tóm tắt: Giới thiệu sách: “Đồng bằng sông Cửu Long – hội nhập và phát triển”.
Nguồn: Số 9(85)/ 2005. Tr 80.
Tác giả: Kim Trâm.
Tóm tắt: Quảng cáo và vai trò của nó
Nguồn: Số 9(85)/ 2005. Tr 52-53.
Tác giả: Nguyễn Quý Hòa.
Tóm tắt: Hẻm phố - gạch nối của làng xã với đô thị
Nguồn: Số 9(85)/ 2005. Tr 34-38.
Tác giả: Đỗ Nam Liên.
Tóm tắt: Lấy chồng Đài Loan – “khát vọng đổi đời” của một số cô gái trẻ nông thôn đồng bằng sông Cửu Long
Nguồn: Số 9(85)/ 2005. Tr 46-51.
Tác giả: Lưu Phương Thảo.
Tóm tắt: Quá trình thống nhất châu Âu – những cơ hội và thách thức đối với Việt Nam trên con đường hội nhập quốc tế
Nguồn: Số 9(85)/ 2005. Tr 39-45.
Tác giả: Hoàng Thị Như Ý.
Tóm tắt: Chủ tịch Hồ Chí Minh với Nam bộ kháng chiến (23/9/1945 – 19/12/2005)
Nguồn: Số 9(85)/ 2005. Tr 3-9.
Tác giả: Võ Xuân Đàn.
Tóm tắt: Quan niệm của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác – Lênin về công bằng xã hội
Nguồn: Số 9(85)/ 2005. Tr 16-22.
Tác giả: Lê Hồng Khánh.
Tóm tắt: Quan niệm về thống nhất quyền lực và những ý tưởng về nhà nước của dân, do dân và vì dân của J.J. Rousseau trong “Bàn về kế ước xã hội”
Nguồn: Số 9(85)/ 2005. Tr 27-33.
Tác giả: Dương Thị Ngọc Dung.
Tóm tắt: Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức
Nguồn: Số 9(85)/ 2005. Tr 23-26.
Tác giả: Võ Công Khôi.
Tóm tắt: Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và vấn đề thực thi quyền làm chủ của nhân dân
Nguồn: Số 9(85)/ 2005. Tr 10-15.
Tác giả: Đặng Hữu Toàn.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​