Tóm tắt: Nhà thơ – người trong cuộc – với trường ca về thời chống Mỹ
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội, số 9 (169)-2012, tr. 61-63.
Tác giả: Nguyễn Thị Liên Tâm
Tóm tắt: Nội hàm văn hóa qua hiện tượng chuyển nghĩa ẩn dụ của cụm từ cố định tiếng Việt có yếu tố chỉ bộ phận cơ thể người (đối sánh với tiếng Anh)
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội, số 9 (169)-2012, tr. 64-70.
Tác giả: Đặng Đức Hoàng
Tóm tắt: Doãn Uẩn dưới thời vua Thiệu Trị 1840-1847 (thách thức chính trị-quân sự trong nước và những hoạt động của Doãn Uẩn ở vùng đất Nam Bộ)
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội, số 9 (169)-2012, tr. 71-76.
Tác giả: Nguyễn Mạnh Dũng
Tóm tắt: Công tác xã hội với việc đảm bảo an sinh xã hội trong giai đoạn hiện nay
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội, số 9 (169)-2012, tr. 35-43.
Tác giả: Bùi Thị Xuân Mai
Tóm tắt: Đô thị hóa và biến đổi xã hội tại các làng nông thôn ngoại thành Hà Nội
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội, số 9 (169)-2012, tr. 16-34.
Tác giả: Nguyễn Đức Truyến
Tóm tắt: Nông hộ và ruộng đất: Những chuyển động và thách thức (qua khảo sát tại hai xã nông nghiệp ở huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu)
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội, số 9 (169)-2012, tr. 44-60.
Tác giả: Trần Hữu Quang
Tóm tắt: Khuynh hướng bước chuyển ngôn ngữ học và khái niệm nhận thức tiền giả định trong triết học phương Tây hiện đại
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội, số 9 (169)-2012, tr. 1-9.
Tác giả: Đỗ Kiên Trung
Tóm tắt: Quan niệm đạo đức trong tư tưởng Phật giáo thời Trần
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội, số 9 (169)-2012, tr. 10-15.
Tác giả: Nguyễn Thạc Dũng
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​