Tóm tắt: Giao tiếp tiếng Việt: Từ truyền thống đến hiện đại
Nguồn: Số 8(132)/2009. Tr 45-52.
Tác giả: Tạ Thị Thanh Tâm.
Tóm tắt: Về sự vận động và phát triển của chủ nghĩa hiện thực
Nguồn: Số 8(132)/2009. Tr 36-44.
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Hạnh.
Tóm tắt: Vũ Văn Kính - Nhà nghiên cứu Hán-Nôm kỳ cựu đã ra đi
Nguồn: Số 8(132)/2009. Tr 87-89.
Tác giả: Vũ Văn Ngọc.
Tóm tắt: Một thế kỷ phát hiện và nghiên cứu văn hóa Sa Huỳnh.
Nguồn: Số 8(132)/2009. Tr 53-65.
Tác giả: Đặng Ngọc Kính.
Tóm tắt: Quá trình tham chiến của Tây Ban Nha trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam 1858-1862
Nguồn: Số 8(132)/2009. Tr 66-73.
Tác giả: Trần Nam Tiến.
Tóm tắt: Mục đích, nội dung và phương pháp đào tạo trên đại học
Nguồn: Số 8(132)/2009. Tr 90-95.
Tác giả: Mạc Đường.
Tóm tắt: Văn hóa người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh
Nguồn: Số 8(132)/2009. Tr 97.
Tác giả: Trịnh Thị Lệ Hà.
Tóm tắt: Tổng tập Trần Văn Giàu
Nguồn: Số 8(132)/2009. Tr 96.
Tác giả: Phan Kim Thoa.
Tóm tắt: Xã hội học môi trường: Định nghĩa, đối tượng và phương pháp nghiên cứu
Nguồn: Số 8(132)/2009. Tr 26-35.
Tác giả: Bùi Đức Kính.
Tóm tắt: Xây dựng đội ngũ công nhân trong các khu công nghiệp ở nước ta hiện nay – Thực tế từ các khu công nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh
Nguồn: Số 8(132)/2009. Tr 18-25.
Tác giả: Tần Xuân Bảo, Vũ Thị Mai Oanh.
Tóm tắt: Điều kiện sống, sử dụng thời gian rỗi, và cảm nhận của người dân về cuộc sống qua một khảo sát định lượng ở miền Tây Nam Bộ
Nguồn: Số 8(132)/2009. Tr 11-17.
Tác giả: Bùi Thế Cường, Trần Đan Tâm, Lê Thanh Sang.
Tóm tắt: Sự nhìn nhận con người trong tiếp biến văn hóa Tam giáo
Nguồn: Số 8(132)/2009. Tr 3-10.
Tác giả: Nguyễn Viết Ngoạn.
Tóm tắt: Phép màu châu Á: Thử lý giải những điều thực và không thực
Nguồn: Số 8(132)/2009. Tr 74-86.
Tác giả: Mai Đặng Hiền Quân.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​