Tóm tắt: Đời sống thế sự trong ký Vũ Bằng
Nguồn: Số 8(144)/2010. Tr 39-48.
Tác giả: Hà Minh Châu.
Tóm tắt: Quan hệ giữa ẩn dụ và hoán dụ theo quan điểm tri nhận
Nguồn: Số 8(144)/2010. Tr 49-55.
Tác giả: Võ Kim Hà.
Tóm tắt: Quan hệ giữa Phú Xuân với Thăng Long và Gia Định dưới thời Tây Sơn
Nguồn: Số 8(144)/2010. Tr 56-63.
Tác giả: Đỗ Bang.
Tóm tắt: Vấn đề đạo Phật thời Lý qua tư liệu văn khắc
Nguồn: Số 8(144)/2010. Tr 64-72.
Tác giả: Nguyễn Thị Phương Chi.
Tóm tắt: Văn hóa Đông Nam Á
Nguồn: Số 8(144)/2010. Tr 80-82.
Tác giả: Nguyễn Thị Trúc Bạch.
Tóm tắt: Nghiên cứu về hiện tượng xung đột vai trò giữa công việc và gia đình
Nguồn: Số 8(144)/2010. Tr 28-38.
Tác giả: Lê Thị Mai.
Tóm tắt: Sử dụng tài nguyên thiên nhiên với sự phát triển bền vững
Nguồn: Số 8(144)/2010. Tr 14-27.
Tác giả: Bùi Việt Cường.
Tóm tắt: Những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về giai cấp và đấu tranh giai cấp ở Việt Nam
Nguồn: Số 8 (144)-2010. Tr. 1-5.
Tác giả: Nguyễn Bình Tân.
Tóm tắt: Tư tưởng của John Stuart Mill về tự do cá nhân
Nguồn: Số 8(144)/2010. Tr 6-13.
Tác giả: Ngô Thị Như.
Tóm tắt: Tiến hóa trong khảo cổ học
Nguồn: Số 8(144)/2010. Tr 73-79.
Tác giả: Stephen Shennan.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​