Tóm tắt: Sự xuất hiện của hàng loạt tác phẩm du ký gần đây luôn tạo cho người đọc những tranh luận, đồng thời đáp ứng được xu hướng thưởng thức hiện nay. Bài viết lý giải sự thành công của thể tài du ký trong 10 năm trở lại đây (2006-2016), dựa trên những đặc điểm về tác giả, những đổi mới về nội dung và hình thức thể hiện của thể loại này trong văn học hiện nay.
Nguồn:
Tác giả: NGUYỄN THỊ KIM TIẾN
Tóm tắt: Theo ngôn ngữ học chức năng hệ thống, nét nghĩa liên nhân là một trong ba nét nghĩa cơ bản của một diễn ngôn. Việc phân tích nét nghĩa này có thể dựa trên ba khung lý thuyết chính: thuyết ngữ pháp chức năng hệ thống, thuyết đánh giá và thuyết tình thái đa thức. Mỗi một cách tiếp cận đều có giá trị và đáng tin cậy, nhưng có thể thấy dường như mỗi phương thức chỉ có thể mang đến một mảng diện mạo nào đấy liên quan đến nét nghĩa liên nhân của một diễn ngôn. Có thể nói ba trường phái này đã được đón nhận rộng rãi bởi các nhà nghiên cứu diễn ngôn trên thế giới, nhưng hầu như các nghiên cứu chỉ mới sử dụng các trường phái ở cấp độ riêng lẻ. Bài viết này tổng quan các lý thuyết sử dụng ba đường hướng tiếp cận nét nghĩa liên nhân từ ngữ pháp chức năng hệ thống, thuyết đánh giá và thuyết tình thái đa phương thức để đem đến một cái nhìn toàn cục và đề xuất một sự kết hợp cả 3 lý thuyết đó để nghiên cứu về nghĩa liên nhân của các diễn ngôn trong tương lai.
Nguồn:
Tác giả: NGUYỄN THỊ THU HIỀN*
Tóm tắt: Phong trào đấu tranh trong các nhà tù thực dân của các chiến sĩ cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945 là sự kết hợp của nhiều hình thức, nội dung đấu tranh khác nhau. Trong đó, vượt ngục là một hình thức đấu tranh diễn ra trong hầu hết các nhà tù, thể hiện sự phản ứng quyết liệt của các chiến sĩ cộng sản đối với chế độ giam cầm hà khắc và cũng thể hiện khát vọng của họ được trở về tiếp tục đấu tranh vì độc lập tự do của đất nước. Phần lớn các cuộc vượt ngục đều được thực hiện dưới sự chỉ đạo của các cấp bộ Đảng. Các cuộc vượt ngục thành công là do có sự chuẩn bị kỹ lưỡng của chi bộ bên trong nhà tù, phối hợp với các cơ sở Đảng ở bên ngoài. Bên cạnh các cuộc vượt ngục thành công cũng có không ít những cuộc vượt ngục thất bại. Song, những thất bại ấy không làm lung lay ý chí của các chiến sĩ cộng sản. Từ năm 1930 đến năm 1945, đã có hàng ngàn tù nhân cộng sản vượt ngục thành công, trong đó không ít người đã trở thành cán bộ lãnh đạo chủ chốt của cách mạng như: Nguyễn Lương Bằng, Trần Tử Bình, Nguyễn Đăng Ninh, Nguyễn Chí Thanh, Trần Văn Giàu…
Nguồn:
Tác giả: TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG
Tóm tắt: Việt Nam là nước chịu nhiều tác động tiêu cực của thiên tai và biến đổi khí hậu. Cả nam giới, phụ nữ và trẻ em đều có thể bị tổn thương bởi các hiện tượng khí hậu cực đoan như mưa bão, lũ lụt, hạn hán... Thách thức của biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, do đó ứng phó với biến đổi khí hậu đóng vai trò rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở tổng quan, phân tích các tài liệu nghiên cứu liên quan, bài viết cho thấy, có sự khác nhau giữa nam và nữ trước tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu trên các khía cạnh: sinh kế, chăm sóc gia đình, sức khỏe, khả năng tiếp cận các nguồn lực… Bên cạnh đó, bài viết cũng chỉ ra những khác biệt về giới trong ứng phó của người dân trước những tác động tiêu cực của thiên tai và biến đổi khí hậu.
Nguồn:
Tác giả: ĐẶNG THANH NHÀN
Tóm tắt: Bài viết này nhằm xác định và đánh giá hiện trạng các yếu tố nền tảng để Việt Nam có thể tiếp nhận thành công cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Các yếu tố quan trọng được xác định bao gồm: đổi mới sáng tạo thông qua hoạt động nghiên cứu và phát triển; chất lượng nguồn nhân lực; cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; và môi trường thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Kết quả phân tích cho thấy, các yếu tố trên của Việt Nam hiện ở mức thấp, chưa đủ khả năng để đáp ứng các yêu cầu của một nền công nghiệp 4.0. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất các gợi ý chính sách: 1) Thúc đẩy sự hình thành và phát triển các quỹ đầu tư mạo hiểm; 2) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua việc cải thiện chất lượng và hiệu quả của hệ thống giáo dục, đào tạo; 3) Cải thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và nâng cao tính ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động kinh tế - xã hội; 4) Cải thiện thể chế để tạo dựng môi trường thúc đẩy tính đổi mới sáng tạo.
Nguồn:
Tác giả: NGUYỄN QUỐC ĐỊNH
Tóm tắt: Mục đích của bài viết là tổng quan về các nghiên cứu trước đó để nhận diện tình dục trực tuyến và tác động của nó đến thanh thiếu niên. Các nghiên cứu đều thống nhất rằng, tình dục trực tuyến bao gồm những hoạt động tìm kiếm, tải và xem tài liệu có nội dung liên quan đến tình dục, như giáo dục giới tính, tán gẫu gợi dục, xem phim khiêu dâm… Hiện nay, sự phát triển của internet khiến cho việc tìm kiếm các tài liệu khiêu dâm dễ dàng hơn và điều đó đã ảnh hưởng rất lớn đến thanh thiếu niên trong thực hành tình dục, nhân dạng tình dục, tạo nên lối sống sai lệch về tình dục (xâm hại tình dục, ấu dâm, khổ dâm, loạn luân…). Bài viết đưa ra những khuyến nghị để thảo luận cho nghiên cứu trong tương lai ở Việt Nam.
Nguồn:
Tác giả: PHAN THUẬN
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​