Tóm tắt: NGUYỄN HIẾN LÊ VỚI “QUAN NIỆM SÁNG TÁC CỦA EDGAR POE 5% LÀ HỨNG”
Nguồn:
Tác giả: HOÀNG KIM OANH
Tóm tắt: Các cộng đồng cư dân cổ vùng ngập mặn có hình thức cư trú khác biệt so với các vùng khác ở Nam Bộ: họ sống trong các ngôi nhà gỗ dựng trên các nền đất đắp ở các giồng đất và trên nhà sàn ở vùng ngập mặn sình lầy. Có ba giai đoạn phát triển của khảo cổ học vùng ngập mặn Đông Nam Bộ được nhận diện: Rạch Núi - Bưng Bạc - Giồng Cá Vồ. Trong các giai đoạn phát triển, có những biến chuyển về văn hóa: bên cạnh truyền thống mộ huyệt đất đã xuất hiện táng thức mộ chum - vò, công cụ bằng đá dần thay thế bởi các đồ đồng, xương sừng và gỗ. Xuất hiện những chum - vò lớn bằng gốm để cất trữ lương thực, nước uống và chôn người chết. Đồ trang sức đa dạng về loại hình và chất liệu theo diễn biến thời gian, bên cạnh các sản phẩm nội địa đã có sự tiếp nhận kỹ thuật chế tác từ bên ngoài.
Nguồn:
Tác giả: NGUYỄN KHÁNH TRUNG KIÊN
Tóm tắt: Dựa trên nguồn tư liệu điền dã của tác giả trong những năm vừa qua, bài viết khảo cứu các nghề thủ công truyền thống tiêu biểu của tộc người Chu ru ở Lâm Đồng: nghề làm gốm, nghề đúc nhẫn bạc, nghề đan lát, nghề ủ rượu, nhằm làm rõ những giá trị đặc trưng của văn hóa tộc người ẩn chứa trong các nghề thủ công truyền thống này. Cụ thể như các nghệ nhân làm gốm Chu ru không dùng bàn xoay, không nung gốm bằng lò mà nung lộ thiên bằng củi và rơm. Việc chế tác nhẫn bạc hoàn toàn thủ công, cách làm còn khá nguyên thủy, chỉ sử dụng duy nhất một bộ đồ nghề bằng gỗ và các sản phẩm làm ra từ các nguyên liệu thô sơ có sẵn trong tự nhiên cho thấy người Chu ru có trình độ tay nghề tinh xảo, các nghề thủ công đã phát triển lâu đời và các sản phẩm nghề thủ công của họ là những thành tố của văn hóa của cư dân nông nghiệp.
Nguồn:
Tác giả: VÕ TẤN TÚ
Tóm tắt: Theo Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là của toàn xã hội, không loại trừ bất kỳ một một cá nhân nào. Hầu hết trẻ em Việt Nam đến tuổi đi học đều được đến trường và hoàn thành bậc tiểu học, bao gồm cả trẻ em nhập cư. Mặc dù hầu hết các trẻ em gia đình công nhân nhập cư ở TPHCM đều được đảm bảo điều kiện tiếp cận về giáo dục đến trường nhưng các em thuộc nhóm có nguy cơ cao rơi vào nghèo giáo dục - nghỉ học, bởi một số khó khăn rào cản nhất định. Đó là những khó khăn về kinh tế hộ gia đình, chi phí học tập, điều kiện học tập; trong khi các em chưa được xem xét miễn giảm học phí, chưa được hưởng chính sách bảo trợ xã hội như các trẻ em thuộc nhóm dễ bị tổn thương (hộ nghèo, cận nghèo) tại nơi đến.
Nguồn:
Tác giả: NGUYỄN THỊ MINH CHÂU
Tóm tắt: Giáo dục lý luận chính trị là trang bị cho người học những nội dung của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hiện nay, các thế lực phản động trong và ngoài nước đang chống phá chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chống phá chủ nghĩa xã hội. Giáo dục ý thức bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa cho mọi người dân trong tình hình hiện nay càng quan trọng và cấp thiết vì bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới chính là bảo vệ độc lập, tự do, hạnh phúc của Nhân dân.
Nguồn:
Tác giả: NGUYỄN THỊ HIỀN OANH
Tóm tắt: Hội đồng xét xử (HĐXX) là chế định pháp luật giữ vị trí quan trọng trong hoạt động của Tòa án Nhân dân; tuy nhiên cho đến nay, nội dung này vẫn chưa được làm rõ. Trên cơ sở điểm qua một số quy định tham gia xét xử của Hội thẩm trong Hiến pháp Việt Nam và về Hội đồng xét xử trong pháp luật hiện hành của nước ta, bài viết sẽ trình bày một số đặc trưng pháp lý của HĐXX; nêu và phân tích về một số thẩm quyền của HĐXX trong phiên tòa hình sự. Đồng thời tác giả cũng nêu lên một số bất cập trong việc thực hiện các quy định pháp luật trên, đề xuất hướng hoàn thiện nhằm thực hiện Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020 theo nội dung Nghị quyết số 49/NQ/TW ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị.
Nguồn:
Tác giả: LÊ NGỌC THẠNH
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​