Tóm tắt: Gia Định tam thập cảnh trong văn học Nam Bộ thời kỳ mở cõi
Nguồn: Số 8(156)/2011. Tr 25-31.
Tác giả: Lê Thị Kim Út.
Tóm tắt: Ý vị triết học của Đường thi
Nguồn: Số 8(156)/2011. Tr 25-31.
Tác giả: Đinh Phan Cẩm Vân.
Tóm tắt: Liên minh quân sự giữa chúa Trịnh với Hà Lan trong cuộc nội chiến Trịnh-Nguyễn thế kỷ XVII.
Nguồn: Số 8(156)/2011. Tr 45-54.
Tác giả: Trần Nam Tiến.
Tóm tắt: Một số vấn đề Phật giáo Hòa Hảo qua nghiên cứu của các học giả nước ngoài
Nguồn: Số 8(156)/2011. Tr 55-60.
Tác giả: Hồ Ngọc Trí.
Tóm tắt: Một số vấn đề về thực thi các văn bản quy phạm pháp luật tại các thư viện công cộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Nguồn: Số 8(156)/2011. Tr 68-72.
Tác giả: Bùi Xuân Đức.
Tóm tắt: Đi tìm sức sống các quan hệ xã hội (Ghi chép trên những dặm đường khảo sát xã hội học)
Nguồn: Số 8(156)/2011. Tr 73-75.
Tác giả: Lê Thị Mỹ.
Tóm tắt: Vấn đề xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở Việt Nam: Trường hợp tỉnh Ninh Thuận
Nguồn: Số 8(156)/2011. Tr 61-67.
Tác giả: Đào Ngọc Bích, Phạm Thị Hồng Thủy.
Tóm tắt: Đô thị hóa và tội phạm đô thị
Nguồn: Số 8(156)/2011. Tr 17-24.
Tác giả: Hoàng Bá Thịnh.
Tóm tắt: Thủy sản trong phát triển kinh tế Tây Nam Bộ
Nguồn: Số 8(156)/2011. Tr 12-16.
Tác giả: Nguyễn Lan Hương.
Tóm tắt: Quan niệm về “công dân” trong lịch sử tư tưởng và một số vấn đề đặt ra hiện nay
Nguồn: Số 8(156)/2011. Tr 1-5.
Tác giả: Nguyễn Chí Hiếu.
Tóm tắt: Tiếp cận quan điểm lịch sử triết học của Karl Jaspers
Nguồn: Số 8(156)/2011. Tr 6-11.
Tác giả: Lê Văn Tùng, Nguyễn Tiến Dũng.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​