Tóm tắt: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ VĂN HỌC DỊCH Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
Nguồn:
Tác giả: NGUYỄN HUY PHÒNG
Tóm tắt: QUÁ TRÌNH VẬN ĐỘNG CỦA DU KÝ VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ
Nguồn:
Tác giả: NGUYỄN HỮU LỄ
Tóm tắt: CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA VIỆT NAM VỚI CÁC NƯỚC ĐÔNG BẮC Á GIAI ĐOẠN 1986 - 2006
Nguồn:
Tác giả: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
Tóm tắt: SỨC MẠNH CỦA KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TRONG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945 - MINH CHỨNG CỦA TRIẾT LÝ HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ THỂ CHÍNH TRỊ
Nguồn:
Tác giả: PHAN DUY ANH - BÙI THANH XUÂN
Tóm tắt: TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM Ở SÀI GÒN - CHỢ LỚN VÀ GIA ĐỊNH 70 NĂM VỀ TRƯỚC ĐẾN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI, HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY
Nguồn:
Tác giả: PHAN XUÂN BIÊN
Tóm tắt: MỘT SỐ HẠN CHẾ TRONG LUẬT PHÁP VÀ CHÍNH SÁCH VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO PHỤ NỮ GIAI ĐOẠN 2000 - 2014
Nguồn:
Tác giả: NGUYỄN ĐỨC TUYẾN
Tóm tắt: NHỮNG CHUYỂN BIẾN CỦA KINH TẾ NÔNG NGHIỆP TỈNH BÌNH DƯƠNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA
Nguồn:
Tác giả: LÊ VY HẢO
Tóm tắt: TIỀN TỆ HÓA VÀ NHỮNG BIẾN ĐỔI TRONG ĐỜI SỐNG KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA NGƯỜI BA NA (NHÓM ĐỊA PHƯƠNG RƠ NGAO) NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP THÔN 4, LÀNG ĐĂK TIÊNG KƠ TU, XÃ ĐĂK LA, HUYỆN ĐĂK HÀ, TỈNH KON TUM
Nguồn:
Tác giả: THIỀU THỊ TRÀ MI
Tóm tắt: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUYỀN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI MỘT SỐ DOANH NGHIỆP FDI Ở THÀNH PHỐ BIÊN HÒA
Nguồn:
Tác giả: NGUYỄN QUỐC ĐỊNH
Tóm tắt: TÍNH KHÁCH QUAN, SỰ THẬT XÃ HỘI VÀ CÁC TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG TRONG NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH
Nguồn:
Tác giả: NGUYỄN KHÁNH TRUNG
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​