Tóm tắt: GỐM BÌNH DƯƠNG - MỘT SẮC THÁI VĂN HÓA CỦA VÙNG GỐM NAM BỘ
Nguồn: Tạp chí Khoa học Xã hội số 08 năm 2014
Tác giả: NGUYỄN VĂN THỦY
Tóm tắt: NGHI LỄ TRƯỞNG THÀNH VÀ NGUỒN GỐC CỦA MOTIF TÁI SINH TRONG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM
Nguồn: Tạp chí Khoa học Xã hội số 08 năm 2014
Tác giả: LA MAI THI GIA
Tóm tắt: KHU DI TÍCH NHƠN THÀNH – TƯ LIỆU VÀ NHẬN THỨC
Nguồn: Tạp chí Khoa học Xã hội số 08 năm 2014
Tác giả: NGUYỄN QUỐC MẠNH - CAO KIỀU THÚY LINH
Tóm tắt: TỪ Ý NGHĨA XÃ HỘI CỦA ĐẠO ĐỨC TÔN GIÁO NHÌN LẠI BẢN CHẤT CỦA ĐẠO ĐỨC TÔN GIÁO
Nguồn: Tạp chí Khoa học Xã hội số 08 năm 2014
Tác giả: KIỀU THỊ VÂN ANH
Tóm tắt: LIÊN KẾT SẢN XUẤT TRONG NÔNG NGHIỆP TẠI VÙNG TÂY NAM BỘ: HIỆN TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA
Nguồn: Tạp chí Khoa học Xã hội số 08 năm 2014
Tác giả: NGUYỄN THỊ VÂN
Tóm tắt: QUA MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ RUỘNG ĐẤT NGƯỜI NÔNG DÂN NAM BỘ TỪ NĂM 1975 ĐẾN NAY
Nguồn: Tạp chí Khoa học Xã hội số 08 năm 2014
Tác giả: NGUYỄN VĂN TRƯỜNG
Tóm tắt: THỰC HÀNH NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM
Nguồn: Tạp chí Khoa học Xã hội số 08 năm 2014
Tác giả: NGUYỄN HỮU MINH - TRẦN QUÝ LONG - TRƯƠNG THỊ THU THỦY
Tóm tắt: VẤN ĐỀ TÌNH DỤC TRƯỚC HÔN NHÂN CỦA THANH NIÊN VÀ SỰ QUAN TÂM CỦA CHA MẸ
Nguồn: Tạp chí Khoa học Xã hội số 08 năm 2014
Tác giả: PHẠM QUỲNH HƯƠNG
Tóm tắt: LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI VÀ KIỂM SOÁT NHÓM LỢI ÍCH TẠI VIỆT NAM
Nguồn: Tạp chí Khoa học Xã hội số 08 năm 2014
Tác giả: TRỊNH QUỐC TRUNG
Tóm tắt: MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ NÂNG CAO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Nguồn: Tạp chí Khoa học Xã hội số 08 năm 2014
Tác giả: VŨ TOẢN
Tóm tắt: THUYẾT TRAO ĐỔI XÃ HỘI VÀ QUYỀN LỰC CỦA PETER BLAU VÀ VĂN HÓA QUẢN LÝ
Nguồn: Tạp chí Khoa học Xã hội số 08 năm 2014
Tác giả: VŨ HÀO QUANG
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​