Tóm tắt: Cách xưng hô trong gia đình người Việt – vài nét so sánh với cách xưng hô trong gia đình người Mỹ
Nguồn: Số 8(84)/2005. Tr 71-74.
Tác giả: Bùi Diễm Hạnh.
Tóm tắt: Văn hóa sinh thái – nhân văn và hệ thống tự nhiên – con người – xã hội
Nguồn: Số 8(84)/2005. Tr 52-55.
Tác giả: Vũ Minh Tâm.
Tóm tắt: Nhu cầu đào tạo cán bộ văn hóa thông tin trình độ đại học của các tỉnh phía Nam
Nguồn: Số 8(84)/2005. Tr 67-70.
Tác giả: Đỗ Ngọc Anh.
Tóm tắt: Vài ảnh hưởng của thơ Đường đối với thơ lãng mạn Việt Nam 1932 – 1945
Nguồn: Số 8(84)/2005. Tr 56-66.
Tác giả: Nguyễn Công Thanh Dung.
Tóm tắt: Một số giải pháp giải quyết vấn đề tôn giáo, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở đồng bằng sông Cửu Long
Nguồn: Số 8(84)/2005. Tr 75-84.
Tác giả: Trần Hồng Liên.
Tóm tắt: Giới thiệu sách: “Phụ nữ Việt Nam lấy chồng Đài Loan”
Nguồn: Số 8(84)/2005. Tr 92
Tác giả: Mai Thoa.
Tóm tắt: Giải pháp về phát triển giáo dục – đào tạo, khoa học công nghệ ở Tây Nguyên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Nguồn: Số 8(84)/2005. Tr 45-51.
Tác giả: Lê Văn Thanh.
Tóm tắt: Một số giải pháp cụ thể để phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nước ta hiện nay
Nguồn: Số 8(84)/2005. Tr 30-34.
Tác giả: Đoàn Ngọc Phúc.
Tóm tắt: Một số yếu tố ảnh hưởng đến hành vi phạm tội của phụ nữ ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay
Nguồn: Số 8(84)/2005. Tr 39-44.
Tác giả: Trần Thị Tân Hương.
Tóm tắt: Nâng cao thu nhập – một khía cạnh kinh tế của phát triển nông thôn
Nguồn: Số 8(84)/2005. Tr 35-38.
Tác giả: Phạm Ngọc Thứ.
Tóm tắt: Vai trò của con người đối với lịch sử xã hội trong tư tưởng Ngô Thì Nhậm
Nguồn: Số 8(84)/2005. Tr 26-29.
Tác giả: Trần Hồng Ánh.
Tóm tắt: Về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay
Nguồn: Số 8(84)/2005. Tr 9-12.
Tác giả: Dương Văn Minh.
Tóm tắt: Cách mạng Tháng Tám với sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước ta hôm nay
Nguồn: Số 8(84)/2005. Tr 3-8.
Tác giả: Nguyễn Thế Nghĩa.
Tóm tắt: Những cuộc gặp gỡ đầu tiên với Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nguồn: Số 8(84)/2005. Tr 13-17.
Tác giả: N. I. Niculin.
Tóm tắt: Tư tưởng của Các Mác về sự thống nhất các tri thức khoa học
Nguồn: Số 8(84)/2005. Tr 18-25.
Tác giả: Trần Hồng Lưu.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​