Tóm tắt: Con đường tiếp cận di sản văn hóa
Nguồn: Số 8(108)/2007. Tr 28-32.
Tác giả: Lưu Trần Tiêu.
Tóm tắt: Duy trì giá trị lịch sử phải là ưu tiên số một của trùng tu di tích
Nguồn: Số 8(108)/2007. Tr 33-37.
Tác giả: Hoàng Đạo Kính.
Tóm tắt: Hiện tượng chuyển nghĩa của các từ chỉ tình trạng “tròn”, “méo”
Nguồn: Số 8(108)/2007. Tr 38-46.
Tác giả: Trần Thị Minh Phượng.
Tóm tắt: Đôi nét về tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam.
Nguồn: Số 8(108)/2007. Tr 55-58.
Tác giả: Nguyễn Đức Lữ.
Tóm tắt: Đặng Nguyên Cẩn và các bạn của ông trong phong trào Duy Tân (1905-1908)
Nguồn: Số 8(108)/2007. Tr 47-54.
Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn.
Tóm tắt: Tượng gỗ Tây Nguyên
Nguồn: Số 8(108)/2007. Tr 67.
Tác giả: Phong Lan.
Tóm tắt: Tác động di dân nông thôn-đô thị trong quá trình phát triển nông thôn hiện nay
Nguồn: Số 8(108)/2007. Tr 22-27.
Tác giả: Nguyễn Đặng Minh Thảo.
Tóm tắt: Vấn đề người cao tuổi Việt Nam
Nguồn: Số 8(108)/2007. Tr 16-21.
Tác giả: Phạm Văn Hoan.
Tóm tắt: Việt Nam và vấn đề xây dựng nền kinh tế tri thức
Nguồn: Số 8(108)/2007. Tr 12-15.
Tác giả: Lương Minh Cừ.
Tóm tắt: Một số quan niệm cơ bản về triết học chính trị ở Việt Nam
Nguồn: Số 8(108)/2007. Tr 1-5.
Tác giả: Phạm Anh Hùng.
Tóm tắt: Nho giáo du nhập Việt Nam thời Bắc thuộc
Nguồn: Số 8(108)/2007. Tr 6-11.
Tác giả: Nguyễn Văn Hiền.
Tóm tắt: Việc gia tăng giá trị Nhân dân tệ: Tác động của nó đối với quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và Việt Nam
Nguồn: Số 8(108)/2007. Tr 59-66.
Tác giả: Phan Kim Nga.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​