Tóm tắt: Người đương thời Thơ mới bàn về tiếp nhận thơ ca nước ngoài
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội, số 8 (168)-2012, tr. 27-36.
Tác giả: Nguyễn Hữu Sơn
Tóm tắt: Thực trạng sử dụng các ngôn ngữ dân tộc thiểu số ở Đông Nam Bộ
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội, số 8 (168)-2012, tr. 37-51.
Tác giả: Nguyễn Kiên Trường
Tóm tắt: Tính linh hoạt trong cấu trúc nghệ thuật cải lương ở Nam Bộ
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội, số 8 (168)-2012, tr. 52-57
Tác giả: Nguyễn Thị Trúc Bạch
Tóm tắt: Biến đổi của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong xã hội Việt Nam đương đại
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội, số 8 (168)-2012, tr. 58-63.
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Ngọc
Tóm tắt: Chính sách công và văn hóa ứng xử đối với nguồn nước: Thực trạng của sông Mekong và sông Hằng từ góc nhìn sinh thái văn hóa
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội, số 8 (168)-2012, tr. 64-78.
Tác giả: Đinh Hồng Hải
Tóm tắt: Biến thể khác – Một tập thơ lập thể, đa nghĩa
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội, số 8 (168)-2012, tr. 79
Tác giả: Nguyễn Văn Thức
Tóm tắt: Một số giải pháp phát triển ngành công nghiệp của vùng kinh tế Đông Nam Bộ
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội, số 8 (168)-2012, tr. 15-26.
Tác giả: Phan Tuấn Anh
Tóm tắt: Đặc điểm của triết học phương Tây hiện đại – Một cái nhìn tổng thể
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội, số 8 (168)-2012, tr. 1-14
Tác giả: Đinh Ngọc Thạch
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​