Tóm tắt: Cúng việc lề - Một sinh hoạt văn hóa từ thời khẩn hoang của lưu dân người Việt (Qua cách thức cúng của họ Phan ở huyện Châu Thành-Long An)
Nguồn: Số 7(131)/2009. Tr 71-72.
Tác giả: Phan Kim Thoa.
Tóm tắt: Đặc điểm cấu trúc các vai nghĩa trong câu hỏi Yes-No và câu hỏi Wh tiếng Anh dịch chuyển sang tiếng Việt
Nguồn: Số 7(131)/2009. Tr 53-60
Tác giả: Ngô Thị Cẩm Tú.
Tóm tắt: Khen, chê và lịch sự
Nguồn: Số 7(131)/2009. Tr 61-70.
Tác giả: Trần Kim Hằng.
Tóm tắt: “Nam Kỳ tự trị” và thất bại của mưu đồ chia cắt đất nước
Nguồn: Số 7(131)/200 9. Tr 73-82.
Tác giả: Trần Đức Cường.
Tóm tắt: Thờ cúng tổ tiên và các thần che chở cho gia đình của người Tày-Nùng ở Cao Bằng
Nguồn: Số 7(131)/2009. Tr 83-88.
Tác giả: Âu Sơn Hưng.
Gốm Lái Thiêu (26/01/2005)
Tóm tắt: Gốm Lái Thiêu
Nguồn: Số 7(131)/2009. Tr 100-101.
Tác giả: Nguyễn Thị Hoài Hương.
Tóm tắt: Áp dụng phương pháp “Trường hợp-đối chứng” để nghiên cứu về vai trò của gia đình trong chăm sóc cho người nhiễm HIV/AIDS ở Việt Nam
Nguồn: Số 7(131)/2009. Tr 33-52.
Tác giả: Myriam de Loenzien, Lưu Bích Ngọc.
Tóm tắt: Sinh thái công nghiệp - Giải pháp cho sự phát triển bền vững
Nguồn: Số 7(131)/2009. Tr 28-32.
Tác giả: Nguyễn Công Thành.
Tóm tắt: Giám sát xã hội góp phần giải quyết mâu thuẫn lợi ích trong quá trình đô thị hóa-công nghiệp hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay
Nguồn: Số 7(131)/2009. Tr 21-27.
Tác giả: Vũ Đình Quân.
Tóm tắt: Một số quan niệm cổ điển về xã hội dân sự
Nguồn: Số 7(131)/2009. Tr 3-16.
Tác giả: Trần Hữu Quang.
Tóm tắt: Văn hóa dân tộc trong giáo dục đại học trên đường hội nhập
Nguồn: Số 7(131)/2009. Tr 17-20.
Tác giả: Nguyễn Tuấn Triết.
Tóm tắt: Quan hệ tương tác và vai trò nhóm không chính thức trong môi trường làm việc
Nguồn: Số 7(131)/2009. Tr 89-99.
Tác giả: Lê Thị Mai.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​