Tóm tắt: Các phương thức thể hiện lời chê của người Việt
Nguồn: Số 7 (143)-2010. Tr. 63-72.
Tác giả: Đỗ Thị Bình.
Tóm tắt: Hình ảnh Nam Bộ trong truyện kể Ba Phi
Nguồn: Số 7 (143)-2010. Tr. 58-62.
Tác giả: Phạm Văn Hóa.
Tóm tắt: Vấn đề nữ quyền trong thơ Hồ Xuân Hương
Nguồn: Số 7 (143)-2010. Tr. 53-57.
Tác giả: Phạm Thị Thuận.
Tóm tắt: Âm nhạc và nghệ thuật múa truyền thống của người Khmer Nam Bộ
Nguồn: Số 7 (143)-2010. Tr. 73-77.
Tác giả: Từ Thị Phi Điệp, Nguyễn Văn Thức.
Tóm tắt: Thăng Long - Tứ trấn
Nguồn: Số 7 (143)-2010. Tr. 78-82.
Tác giả: Nguyễn Đức Dũng.
Tóm tắt: Chọn mẫu cho 3 cuộc khảo sát “cơ cấu xã hội, văn hoá và phúc lợi xã hội” tại vùng Nam Bộ
Nguồn: Số 7 (143)-2010. Tr. 83-91.
Tác giả: Trần Đan Tâm.
Tóm tắt: Lý luận văn học (nhập môn)
Nguồn: Số 7 (143)-2010. Tr. 96-98.
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thủy.
Tóm tắt: Hệ thống tài chính vi mô Việt Nam và mô hình tài chính vi mô điển hình “Quỹ trợ vốn cho người nghèo”
Nguồn: Số 7 (143)-2010. Tr. 33-42.
Tác giả: Trần Trọng Khuê, Võ Bá, Trần Thiên Trí.
Tóm tắt: Phúc lợi xã hội và xu hướng “hàng hóa hóa” (Phân tích kết quả khảo sát tại Thành phố Hồ Chí Minh)
Nguồn: Số 7 (143)-2010. Tr. 24-32.
Tác giả: Trần Hữu Quang.
Tóm tắt: Vai trò của giáo dục đối với việc thực hiện, bảo vệ quyền con người
Nguồn: Số 7 (143)-2010. Tr. 43-52.
Tác giả: Phan Minh Phụng.
Tóm tắt: Nghìn năm Thăng Long, tiến trình phát triển và tinh thần hòa hợp dân tộc
Nguồn: Số 7 (143)-2010. Tr. 3-9.
Tác giả: Hà Thúc Minh.
Tóm tắt: Những giá trị và hạn chế của học thuyết Pháp trị Trung Hoa cổ đại
Nguồn: Số 7 (143)-2010. Tr. 10-23.
Tác giả: Đỗ Đức Minh.
Tóm tắt: Bước chuyển ngôn ngữ học trong triết học tân thực dụng của Richard Rorty
Nguồn: Số 7 (143)-2010. Tr. 92-95.
Tác giả: Đinh Ngọc Thạch, Đỗ Kiên Trung.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​