Tóm tắt: Văn chương trước hết và cuối cùng là truyện con người và sự sống
Nguồn: Số 7(155)/2011. Tr 45-48.
Tác giả: Nguyễn Văn Hạnh.
Tóm tắt: Mặt nước trong không gian sân vườn
Nguồn: Số 7(155)/2011. Tr 56-58.
Tác giả: Phan Trí Thành.
Tóm tắt: Nhạc điệu trong thơ từ góc nhìn tác động
Nguồn: Số 7(155)/2011. Tr 49-55.
Tác giả: Trần An Bình.
Tóm tắt: Tái cấu hình đời sống tôn giáo ở Việt Nam hiện nay: Những thách thức về mặt pháp lý
Nguồn: Số 7(155)/2011. Tr 59-70.
Tác giả: Đỗ Quang Hưng.
Tóm tắt: Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên phổ thông trong giai đoạn hiện nay
Nguồn: Số 7(155)/2011. Tr 71-73.
Tác giả: Đặng Trường Khắc Tâm.
Tóm tắt: Mai Quốc Liên: “Tiểu luận và phê bình văn học”
Nguồn: Số 7(155)/2011. Tr 74-75.
Tác giả: Nguyễn Văn Thức.
Tóm tắt: Biến đổi khuôn mẫu tình yêu và xuất hiện sống chung trước hôn nhân trong thanh niên hiện nay
Nguồn: Số 7(155)/2011. Tr 33-44.
Tác giả: Nguyễn Đức Chiện.
Tóm tắt: Quy nạp phân tích – Một lối tiếp cận của nghiên cứu định tính
Nguồn: Số 7(155)/2011. Tr 24-33.
Tác giả: Nguyễn Xuân Nghĩa.
Tóm tắt: Phương pháp trị nước cơ bản thời kỳ Xuân Thu- Chiến Quốc
Nguồn: Số 7(155)/2011. Tr 15-23.
Tác giả: Võ Văn Dũng.
Tóm tắt: Albert Einstein: Giáo dục tư duy độc lập- Tư tưởng và ý nghĩa
Nguồn: Số 7(155)/2011. Tr 1-6.
Tác giả: Trần Lăng.
Tóm tắt: Tư tưởng Minh Tân của Nguyễn Chánh Sắt
Nguồn: Số 7(155)/2011. Tr 7-14.
Tác giả: Lưu Hồng Sơn.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​