Tóm tắt: KHU DI TÍCH NHƠN THÀNH TRONG KHÔNG GIAN VĂN HÓA ÓC EO Ở MIỀN TÂY NAM BỘ
Nguồn: Tạp chí Khoa học Xã hội số 07 năm 2014
Tác giả: BÙI CHÍ HOÀNG
Tóm tắt: LÝ THUYẾT PHÊ BÌNH VĂN HỌC NỮ QUYỀN VÀ NHỮNG HÀM Ý TRONG NGHIÊN CỨU VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM
Nguồn: Tạp chí Khoa học Xã hội số 07 năm 2014
Tác giả: PHẠM THỊ THUẬN
Tóm tắt: NGÀY VÀ VĂN HÓA ĐO THỜI GIAN CỦA NGƯỜI VIỆT
Nguồn: Tạp chí Khoa học Xã hội số 07 năm 2014
Tác giả: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUYÊN
Tóm tắt: NGHỀ GỐM TRONG LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH BÌNH DƯƠNG
Nguồn: Tạp chí Khoa học Xã hội số 07 năm 2014
Tác giả: NGUYỄN VĂN THỦY
Tóm tắt: SO SÁNH HIỆN TƯỢNG HOÁN ĐỔI VỊ TRÍ CỦA “HÌNH” VÀ “NỀN” TRONG CÂU TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT
Nguồn: Tạp chí Khoa học Xã hội số 07 năm 2014
Tác giả: TRƯƠNG THÙY HƯƠNG
Tóm tắt: VĂN HÓA CỒNG CHIÊNG CỦA NGƯỜI BẢN ĐỊA TÂY NGUYÊN
Nguồn: Tạp chí Khoa học Xã hội số 07 năm 2014
Tác giả: NGUYỄN PHƯỚC HIỀN
Tóm tắt: CHÍNH SÁCH CÔNG THEO TINH THẦN HIẾN PHÁP NĂM 2013
Nguồn: Tạp chí Khoa học Xã hội số 07 năm 2014
Tác giả: ĐỖ PHÚ HẢI
Tóm tắt: GIẢI PHÁP QUẢN LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT TẠI NGUỒN Ở VÙNG NÔNG THÔN (TRƯỜNG HỢP XÃ BÌNH TÂN, HUYỆN TÂY SƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH)
Nguồn: Tạp chí Khoa học Xã hội số 07 năm 2014
Tác giả: NGUYỄN THỊ THỊNH
Tóm tắt: QUAN HỆ GIỮA NGƯỜI KHUYẾT TẬT VÀ ĐIỀU KIỆN CUỘC SỐNG XUNG QUANH: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI MỘT THỊ TRẤN Ở TỈNH HÀ NAM
Nguồn: Tạp chí Khoa học Xã hội số 07 năm 2014
Tác giả: TERAMOTO MINORU
Tóm tắt: NHỮNG QUAN ĐIỂM MỚI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ BẢO VỆ AN NINH QUỐC GIA TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY
Nguồn: Tạp chí Khoa học Xã hội số 07 năm 2014
Tác giả: LÊ THỊ HIỀN LƯƠNG
Tóm tắt: GIA ĐÌNH ĐA THẾ HỆ Ở SINGAPORE
Nguồn: Tạp chí Khoa học Xã hội số 07 năm 2014
Tác giả: KALYANI K. MEHTA - THANG LENG LENG -- Dịch: NGUYỄN QUỐC ĐỊNH - BÙI THẾ CƯỜNG
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​