Tóm tắt: Dự án chuyển đổi công cụ tìm kiếm của thư viện Toyo Bunko thành cơ sở dữ liệu mạng Web: Cơ sở dữ liệu Lưu trữ Hán – Nôm
Nguồn: Số 7(83)/2005. Tr 78-80.
Tác giả: Shinozaki Yoko.
Tóm tắt: Cơ sở dữ liệu mạng Web tư liệu Hán Nôm
Nguồn: Số 7(83)/2005. Tr 81-83.
Tác giả: Murase Kazushi.
Tóm tắt: Ghi chú về lưu trữ Hán Nôm của Thư viện Toyo Bunko
Nguồn: Số 7(83)/2005. Tr 84-86.
Tác giả: Yano Masataka.
Tóm tắt: Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ: phân tích các điển hình phụ nữ trên báo Nhân Dân từ năm 1966 đến năm 1970
Nguồn: Số 7(83)/2005. Tr 72-77.
Tác giả: Katayma Sumiko.
Tóm tắt: Nhà ở nông thôn tại hai xã Khánh Hậu và Khánh Hưng
Nguồn: Số 7(83)/2005. Tr 66-71.
Tác giả: Ota Shoichi.
Tóm tắt: Nghiên cứu khoa học và mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản
Nguồn: Số 7(83)/2005. Tr 32-33
Tác giả: Dương Quốc Xuân.
Tóm tắt: Sự biến đổi vai trò của phụ nữ nông thôn Nam Bộ trong quá trình đổi mới (nghiên cứu tại xã Khánh Hậu, tỉnh Long An)
Nguồn: Số 7(83)/2005. Tr 56-65.
Tác giả: Nguyễn Thị Hòa.
Tóm tắt: “Nghiên cứu làng xã Nam Bộ”- một vấn đề cần thiết và cấp bách
Nguồn: Số 7(83)/2005. Tr 30-31.
Tác giả: Nguyễn Thế Nghĩa.
Tóm tắt: Khu vực học và phát triển nông thôn
Nguồn: Số 7(83)/2005. Tr 34-37.
Tác giả: Yumio Sakurai.
Tóm tắt: Nghiên cứu so sánh giữa làng miền Bắc và ấp miền Nam trên con đường phát triển nông thôn Việt Nam
Nguồn: Số 7(83)/2005. Tr 38-40.
Tác giả: Yumio Sakurai.
Tóm tắt: Những quá trình di dân của nông dân đến các vùng kinh tế mới ở đồng bằng sông Cửu Long.
Nguồn: Số 7(83)/2005. Tr 48-55.
Tác giả: Oni Mikiko.
Tóm tắt: Quản lý hệ thống lao động nông nghiệp bằng các trung gian môi giới lao động và mối quan hệ lao động ở xã Khánh Hậu, thị xã Tân An, tỉnh Long An
Nguồn: Số 7(83)/2005. Tr 41-47.
Tác giả: Iwai Misaki.
Tóm tắt: Logic học trong triết học Đêmôcrít
Nguồn: Số 7(83)/2005. Tr 24-28.
Tác giả: Đặng Hữu Toàn.
Tóm tắt: Triều đại phong kiến cuối cùng ở Việt Nam và Tống Nho
Nguồn: Số 7(83)/2005. Tr 13-23.
Tác giả: Hà Thúc Minh.
Tóm tắt: Vấn đề kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong bối cảnh của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ hiện đại
Nguồn: Số 7(83)/2005. Tr 3-12.
Tác giả: Trần Nguyên Việt.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​