Tóm tắt: Đặc điểm tiếng Nam bộ đầu thế kỷ XX qua từ xưng hô, từ chỉ mức độ và ngữ khí từ.
Nguồn: Số 7(107)/2007. Tr 40-47.
Tác giả: Hồ Xuân Mai.
Tóm tắt: Vấn đề âm vực trong tiếng Mnông Preh và phương án hoàn thiện chữ viết Mnông
Nguồn: Số 7(107)/2007. Tr 26-39.
Tác giả: Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Công Đức, Nguyễn Kiên Trường, Nguyễn Chí Tân.
Tóm tắt: Tên gọi, ý nghĩa và cách đặt tên buôn của người M’dhui ở Phú Yên
Nguồn: Số 7(107)/2007. Tr 48-57.
Tác giả: Nguyễn Thị Hòa.
Tóm tắt: Phát triển kinh tế của Nhật Bản, con đường đi lên từ một nước đang phát triển
Nguồn: Số 7(107)/2007. Tr 75-76.
Tác giả: Hoàng Thị Thu Huyền.
Tóm tắt: Giới thiệu điện ảnh Việt Nam trong Từ điển bách khoa toàn thư điện ảnh Xô Viết
Nguồn: Số 7(107)/2007. Tr 70-74.
Tác giả: Trần Trọng Đăng Đàn.
Tóm tắt: Tiền gửi của đàn ông Việt Kiều có thu nhập thấp trong bối cảnh kinh tế toàn cầu mới
Nguồn: Số 7(107)/2007. Tr 11-25.
Tác giả: Hưng Cẩm Thái.
Tóm tắt: Quan điểm về quyền con người trong các tác phẩm của C. Mác và Ph. Ăngghen.
Nguồn: Số 7(107)/2007. Tr 1-5.
Tác giả: Lê Thị Thanh Hà.
Tóm tắt: Vấn đề tập trung và phân quyền trong tổ chức và thực thi quyền lực nhà nước
Nguồn: Số 7(107)/2007. Tr 6-10.
Tác giả: Phạm Thế Lực.
Tóm tắt: Nghiên cứu văn học nghệ thuật vá lý thuyết “trường lực” của Pierre Bourdieu
Nguồn: Số 7(107)/2007. Tr 58-69.
Tác giả: Nguyễn Phương Ngọc.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​