Tóm tắt: Giới thiệu về lý thuyết hòa kết ý niệm của Gilles Fauconnier và Mark Turner
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội, số 7 (167)-2012, tr. 54-63
Tác giả: Bạch Thị Thu Hiền-Nguyễn Thị Kiều Thu
Tóm tắt: Hơn một thế kỷ giới thiệu, nghiên cứu văn tế ở Nam Bộ và các miền ngoài
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội, số 7 (167)-2012, tr. 64-72.
Tác giả: Lưu Hồng Sơn
Tóm tắt: Nhà văn Vũ Hạnh với Bút máu và Chất ngọc
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội, số 7 (167)-2012, tr. 73-76.
Tác giả: Lê Thị Ngân Trang
Tóm tắt: Các loại uy quyền trong cộng đồng M’Nông ở thôn Đăk Liên, xã Đăk Nhau
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội, số 7 (167)-2012, tr. 77-85.
Tác giả: Huỳnh Ngọc Thu
Tóm tắt: Định hướng học tập và nghề nghiệp cho con cái của cư dân Đồng bằng sông Cửu Long
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội, số 7 (167)-2012, tr. 45-53.
Tác giả: Hà Thúc Dũng-Nguyễn Ngọc Anh
Tóm tắt: Liên kết vùng nhìn từ quá trình chuyển dịch dân số-lao động ở Đông Nam Bộ
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội, số 7 (167)-2012, tr. 19.34
Tác giả: Lê Thanh Sang-Nguyễn Mai Long
Tóm tắt: Tác động của kinh tế hộ gia đình, mô hình sống đến chăm sóc sức khỏe cho trẻ có HIV ở Việt Nam
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội, số 7 (167)-2012, tr. 35-44.
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Châu-Lê Thị Mỹ
Tóm tắt: Phạm trù lễ của Nho gia và ý nghĩa của nó
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội, số 7 (167)-2012, tr. 1-10.
Tác giả: Phạm Trường Sinh
Tóm tắt: Quan niệm của Aristotle về nguồn gốc và bản chất nhà nước trong tác phẩm Chính trị
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội, số 7 (167)-2012, tr. 11-18.
Tác giả: Đỗ Thị Thùy Trang
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​