Tóm tắt: Hai đặc điểm ngôn ngữ trong câu hỏi-đáp của người miền Tây Nam Bộ
Nguồn: Số 6 (142)-2010. Tr. 51-61.
Tác giả: Hồ Xuân Mai.
Tóm tắt: Nguyễn Húc và Cưu đài thi tập
Nguồn: Số 6 (142)-2010. Tr. 41-45.
Tác giả: Nguyễn Hữu Sơn.
Tóm tắt: Nhạc cụ, đạo cụ, trang phục và đặc điểm văn hóa trong múa Chăm ở Ninh Thuận
Nguồn: Số 6 (142)-2010. Tr. 62-69.
Tác giả: Từ Thị Phi Điệp.
Tóm tắt: Những tác động của báo chí quốc ngữ đối với tiểu thuyết Nam Bộ (1900-1930)
Nguồn: Số 6 (142)-2010. Tr. 27-40.
Tác giả: Nguyễn Thị Trúc Bạch.
Tóm tắt: Từ “học hỏi” trong hoạt động giao tiếp tiếng Việt
Nguồn: Số 6 (142)-2010. Tr. 46-50.
Tác giả: Nguyễn Thị Châu Anh.
Tóm tắt: Ngành gốm sứ tỉnh Bình Dương 150 năm hình thành và phát triển
Nguồn: Số 6 (142)-2010. Tr. 70-82.
Tác giả: Nguyễn Văn Thủy.
Tóm tắt: Vận dụng mô hình luồng thông tin trong việc nhận diện quy trình phản biện chính sách công ở địa phương - Trường hợp tỉnh Kon Tum
Nguồn: Số 6 (142)-2010. Tr. 83-90.
Tác giả: Cao Tiến Sỹ.
Tóm tắt: Bước đầu tìm hiểu nghề kinh doanh phế liệu của người Hoa tại Thành phố Hồ Chí Minh
Nguồn: Số 6 (142)-2010. Tr. 18-26.
Tác giả: Lư Nguyễn Xuân Vũ.
Tóm tắt: Nỗi lo từ gia đình trẻ có nhu cầu đặc biệt - Một vấn đề xã hội cần quan tâm
Nguồn: Số 6 (142)-2010. Tr. 9-14.
Tác giả: Đỗ Hạnh Nga, Cao Thị Xuân Mỹ.
Tóm tắt: Về phương hướng và nội dung đổi mới cơ chế tài chính dịch vụ truyền hình
Nguồn: Số 6 (142)-2010. Tr. 15-17.
Tác giả: Nguyễn Quý Hòa.
Tóm tắt: Tìm hiểu tư tưởng vô vi của Lão Tử
Nguồn: Số 6 (142)-2010. Tr. 5-8.
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Mai.
Tóm tắt: Tư tưởng dân vận Hồ Chí Minh trong tác phẩm Dân vận và vấn đề đặt ra đối với công tác dân vận hiện nay
Nguồn: Số 6 (142)-2010. Tr. 1-4.
Tác giả: Đồng Ngọc Châu.
Tóm tắt: Tình hình giới thiệu văn học của Việt Nam tại Hàn Quốc và bài toán của nó
Nguồn: Số 6 (142)-2010. Tr. 91-96.
Tác giả: Ahn Kyong Hwan.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​